#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

UPOZORNENIE - Povinnosti chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat

Typ: ostatné
.Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota upozorňuje chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat na povinnosti spojené s chovom týchto zvierat.

A)

  • Povinnosť registrácie chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná: dňa 6. novembra vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat. Z vyššie uvedeného rozhodnutia vyplýva, že sa ruší výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, teda všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
  • Vyplnené tlačivo slúžiace na zaregistrovanie chovu (príloha č. 2) sa potvrdí na RVPS Rimavská Sobota a originál tlačiva sa zašle na adresu pracoviska CEHZ.

 

B)

  • Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný delí. vopred pred plánovanou zabíjačkou (ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy) na telefónne číslo: 0915/474745 na RVPS Rimavská Sobota.
  • Povinnosť odberu vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných v okrese Revúca z bráničných pilierov z obidvoch polovíc tiel zvierat, nakoľko sa na základe zvýšeného rizika výskytu pôvodcu sa v tomto regióne monitoruje pôvodca tejto zoonózy.

 

C)

  • Povinnosť vlastníka alebo držiteľa vnímavého druhu mäsožravca I pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá I zabezpečiť na vlastné náklady podľa § 17 ods. 5 zákona Č. 39/2007 Z.z. vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi.
  • Povinnosť vlastníka psa zabezpečiť jeho trvalé označenie transpondérom, t.j. čipovanie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku.
  • Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá (§ 54g ods. 2 zákona Č. 39/2007 Z.z.)

Prílohy

Vytvorené: 4. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2018 11:24
Autor: Správca Webu