#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva

Typ: ostatné
V pondelok 10.12.2018 sa v obradnej sieni mesta Hnúšťa konalo prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti, ktoré bude vo funkcii počas nastávajúceho volebného obdobia rokov 2018 - 2022.

Zastupiteľstvo otvoril odchádzajúci pán primátor Mgr. Michal Bagačka, ktorý sa prítomným v úvode poďakoval za doterajšiu prácu a dôveru. 

Podľa zvoleného programu rokovania predseda miestnej volebnej komisie pán Jaroslav Obrtanec oznámil výsledky volieb primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva. Nový primátor mesta Hnúšťa PhDr. Roman Lebeda spolu so všetkými zvolenými poslancami zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa svojej funkcie.  

"Chcem Vám kolegyne a kolegovia pogratulovať k zisku Vašich mandátov a aj vo vašom mene sa za nás všetkých poďakovať občanom mesta za dôveru, ktorú nám preukázali. Zastupiteľstvo je zložené veľmi dobre, sú tu dlhoroční poslanci, ktorí garantujú skúsenosť a nadhľad, ďalší poslanci, ktorí mandát potvrdili svojou dobrou prácou i šesť nových poslancov, ktorí by mali priniesť nové myšlienky a zmeny. K funkcii primátora pristupujem s obrovskou pokorou, ale plne si stojím za svojím hlavným predvolebným sľubom a to je aby sa Hnúšťa stala sebavedomým mestom a aby boli naši občania na svoje mesto hrdí. Na to, aby sme mali naše mesto krajšie a modernejšie, budem potrebovať pomoc vás všetkých, poslancov i občanov, bez ohľadu na politickú príslušnosť, či osobné sympatie. Ak to naozaj myslíme s naším mestom vážne, poďme pracovať spoločne." uviedol pán primátor Lebeda v príhovore.

Poslanci zároveň schválili aj komisie a ich jednotlivých predsedov, ktorí budú v novom volebnom období fungovať pri mestskom zastupiteľstve:

1. Komisia finančná - predsedníčka Ing. Danka Kiráľová MPH

2. Komisia podnikateľská, správy majetku - predseda Mgr. Grigorij Šamin

3. Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - predsedníčka Ing. Miroslava Vargová

4. Komisia školstva, kultúry a športu - predseda Mgr. Marian Petrok

5. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia - predseda Matúš Golian

6. Komisia ochrany verejného poriadku - predsedníčka Janka Vinclavová

7. Komisia sociálna, zdravotná, bytová - predsedníčka Mgr. Katarína Moncoľová

8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií - predsedníčka Hilda Ginisová

 

Schválení boli aj sobášiaci. Okrem primátora mesta, ktorému táto funkcia vyplýva priamo zo zákona, budú môcť funkciu sobášiaceho vykonávať aj Mgr. Martin Pliešovský, PhDr. Margita Féderová, Mgr. Grigorij Šamin, Mgr. Marian Petrok, Mgr. Marianna Balašková, Janka Vinclavová.

 

Určenie zástupcu primátora, zriadenie mestskej rady a voľby jej členov, ako aj zriadenie výborov mestských častí, občianskych iniciatív a pod... bude predmetom rokovania na najbližšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva. 

 

Príhovor primátora mesta PhDr. Romana Lebedu:

 

Vážené panie poslankyne, poslanci, vážení prítomní,

na úvod mi dovoľte poďakovať nášmu bývalému primátorovi. Ako som už viackrát uviedol, vážim si ho za všetko dobré, čo pre naše mesto za 16 rokov urobil a to, čo sa nepodarilo sa pokúsime na dobrých základoch, ktoré postavil, budovať ďalej. 

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ. 

Takáto fráza sa ujala v 13. storočí ako nepísaný zákon, ktorý mal po smrti panovníka zabezpečiť, že sa nestrhne občianska vojna a spory o následníctvo trónu. 

U nás samozrejme nikto neumiera a túto vetu som si vybral len ako metaforu súčasného stavu, pretože sa dá chápať aj inak a prirovnať k našim podmienkam a to tým, že budeme spoločne rešpektovať vôľu občanov a novozvolené vedenie mesta, pretože situácia je dnes už úplne iná, ako bola ešte pred 30 dňami.  

Je čas, aby sme za uplynulým obdobím urobili hrubú čiaru a ak sme boli v minulosti súčasťou rozdielnych táborov, alebo názorov, dnes je už všetko inak. Máme novú štartovaciu čiaru, čistý štít a osud mesta závisí na novej vzájomnej spolupráci primátora a poslancov.

Chcem vás informovať, že zo svojej pozície nebudem podporovať vytváranie akýchkoľvek skupiniek. Pre mňa je 13 zvolených poslancov 13 svojprávnych osobností a 13 partnerov na rokovanie. Sľubujem, že ku každému z poslancov budem pristupovať rovnako a ak bude potrebné hovoriť o nejakých návrhoch dopredu, budem na rokovania pozývať všetkých poslancov bez rozdielu. Bol by som rád, keby sme spoločne hľadali kompromisy našich názorov. 

Verím, že sa k mojej výzve robiť hrubé čiary pripojíte a ste pripravení na mnohé zmeny v meste. Občania v týchto voľbách aj dali najavo, že zmeny chcú. Samozrejme chceme stavať na tom a zachovať to, čo v meste funguje. Všetko ostatné sa čoskoro zmení a pokúsim sa postupne realizovať celý svoj volebný program. Rovnako som pripravený pomôcť každému poslancovi mesta, aby realizoval maximum z toho svojho. 

Som odhodlaný presunúť viac aktivity do rúk občanov, rozšíriť počet členov komisií, vybudovať ďalšiu úroveň medzi poslancami a občanmi – napríklad zriadiť občianske výbory miestnych častí, organizovať pravidelné verejné hovory s občanmi, výjazdovo rokovať so zastupiteľstvom aj v mestských častiach a v budúcnosti im presunúť i rozhodovanie o menších čiastkach v rámci participatívnemu rozpočtu. 

Verím, že ste pripravení aj na zmeny v rozpočte mesta, kde sa pokúsime usporiť čo najviac financií a tieto peniaze presunúť do potrebných investícií, vďaka ktorým dokážeme realizovať viac z môjho, i vašich programov a sľubov. Preto si vás dovoľujem informovať, že sa neunáhlime pri schvaľovaní rozpočtu a na rokovanie ho predložím až v mesiaci január po tom, čo v ňom zohľadníme maximum návrhov poslancov a po tom, čo rozpočet riadne prejde novovytvorenými komisiami. 

Ak som v minulosti bol v rámci zastupiteľstva osobitná jednotka, dnešným dňom chcem oznámiť, že nemám žiadny záujem so širokými lakťami presadzovať svoje témy, ale najprv o nich budem hovoriť s poslancami a občanmi a hľadať spoločné prieniky našich pohľadov. Dôkazom toho bude aj dnešné rokovanie, v ktorom navrhnem iba veci, v ktorých sme už našli kompromisné dohody. 

Ak niekto tvrdí, že môj volebný program je nereálny, rád by som zopakoval, že to nie je volebný program na 4 roky a niektoré veci možno potrvajú až dve volebné obdobia, ale na jeho dodržaní trvám. Ak sa z dôvodov, ktoré nevieme ovplyvniť nepodaria riešenia celé, budeme hľadať alternatívne riešenia tých vecí, ktoré som označil ako problémové.

Je prirodzené, že môžeme mať o možnostiach rýchlejšieho rozvoja mesta v hladovej doline určité pochybnosti. Mojou úlohou je systematickou a každodennou tvrdou prácou presvedčiť vás - kolegov poslancov, že na to v Hnúšti máme a že sa chceme porovnávať s najlepšími. Našou spoločnou úlohou je spolupracovať tak, aby sme o tom presvedčili našich občanov. 

Chcem Vám kolegyne a kolegovia pogratulovať k zisku Vašich mandátov a aj vo vašom mene sa za nás všetkých poďakovať občanom mesta za dôveru, ktorú nám preukázali. Zastupiteľstvo je zložené veľmi dobre, sú tu dlhoroční poslanci, ktorí garantujú skúsenosť a nadhľad, ďalší poslanci, ktorí mandát potvrdili svojou dobrou prácou i šesť nových poslancov, ktorí by mali priniesť nové myšlienky a zmeny.

K funkcii primátora pristupujem s obrovskou pokorou, ale plne si stojím za svojím hlavným predvolebným sľubom a to je aby sa Hnúšťa stala sebavedomým mestom a aby boli naši občania na svoje mesto hrdí. Na to, aby sme mali naše mesto krajšie a modernejšie, budem potrebovať pomoc vás všetkých, poslancov i občanov, bez ohľadu na politickú príslušnosť, či osobné sympatie. Ak to naozaj myslíme s naším mestom vážne, poďme pracovať spoločne. Ak pri každom rozhodovaní budeme mať na zreteli všeobecné dobro a budeme postupovať múdro, vo vzájomnej úcte a s rešpektom jeden k druhému, výsledky našej spoločnej práce sa čoskoro dostavia.
 

 

 

 


Vytvorené: 11. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 13:26
Autor: Správca Webu