#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zákaz vypaľovania trávy !

Typ: ostatné
HsZZKrajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy. Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na priloženom plagáte pripomína, že skoré spozorovanie požiaru sa môže dať v zárodku uhasiť. "Skoré spozorovanie požiariu je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne horieť napríklad tráva okolo ohniska a ste dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov!"

V prípade požiaru je potrebné volať na telefónne číslo 150 alebo 112.

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, teplým a suchým počasím, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť.

V roku 2019 bolo v okrese Rimavská Sobota z dôvodu nedovoleného vypaľovania trávy a suchých trávnatých porastov vykonaných spolu 49 hasičských výjazdov. V jednom prípade bola fyzická osoba prichytená priamo pri vypaľovaní suchého trávnatého porastu a bola jej uložená sankcia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje, že právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, o poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !

 

HaZZ 2


Vytvorené: 5. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2020 13:23
Autor: Správca Webu