#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Typ: ostatné
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 1Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 377 miest a obcí, medzi nimi aj mesto Hnúšťa. Do zisťovania je zaradených 6 900 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 3.februára do 17.júla 2020. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2019 (EU SILC 2005 - 2019).

Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie.

To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020  vybraných viac ako 377 miest a  obcí, medzi nimi aj mesto Hnúšťa. Do zisťovania je zaradených 6 900 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 3.februára do 17.júla 2020.

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.  Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých  údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 048/4323287 - Ing. Mária Vozárová.

 


Vytvorené: 24. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2020 13:53
Autor: Správca Webu