#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Jedna z etáp obnovy kultúrnej pamiatky – Petrivaldského vily zrealizovaná

Typ: ostatné
Mestu Hnúšťa sa podarilo úspešne zrealizovať jednu z dôležitých etáp obnovy svojej kultúrnej pamiatky Petrivaldského vily. Ide o obnovu časti strechy a rekonštrukčné práce, ktoré doteraz prebehli. Na ich spolufinancovanie získalo mesto prostriedky z dotácie z Ministerstva kultúry SR a Akčného plánu.

Projekt „Obnova kultúrnej pamiatky – Petrivaldského vily“ zameraný na obnovu strechy bol na základe zmluvy č.: MK-2375/2021-423 realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 10 000€. 

Cieľom projektu „Obnova kultúrnej pamiatky – Petrivaldského vily“ bola investícia do obnovy a skvalitnenia turisticky a historicky významného objektu v našom meste.  Projekt podporený v rámci Programu 1 Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok financovaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky je jednou z etáp komplexnej rekonštrukcie spomínanej pamiatky.

Ďalšia etapa obnovy kultúrnej pamiatky bola realizovaná s finančnou podporou MIRRI SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota. Sumou 100 000 € boli podporené rekonštrukčné práce, ktoré prebiehali v roku 2021.

Vzhľadom na to, že ide o kultúrnu pamiatku, bolo dôležité rešpektovať všetky zachované historické prvky pôvodného objektu vily v súlade so stanoviskom Krajského pamiatkového úradu

Pamiatka bude v budúcnosti slúžiť ako múzeum dejateľov regiónu. Návštevníci sa tak budú môcť oboznámiť so životom a prínosom Jána Francisci Rimavského, Mateja Hrebendu, Ivana Krasku či Juraja Palkoviča. Petrivaldského vila by bola aj jednou zo zastávok plánovanej literárnej trasy Gemera a východiskovým bodom plánovaného Náučného chodníka mestom Hnúšťa, ktorý by spájal významné historické a zaujímavé miesta mesta.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“logo MIRRI

 

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kulútry SR."logo


Vytvorené: 17. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 1. 2022 12:56
Autor: Správca Webu