#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

OŽIVENIE AREÁLU "ZÁVODU"?!

Typ: ostatné
OŽIVENIE AREÁLU "ZÁVODU"?! Počas týchto dní (22.5. - 23.5.2023) prebieha v našom priemyselnom parku vďaka iniciatíve Catching-Up Regions BBSK workshop projektu RIS4DANU s cieľom prípravy riešenia revitalizácie územia Priemyselnej zóny Hnúšťa a jej transformácie s cieľom oživenia daného územia v meste Hnúšťa.

RIS4Danu navrhuje sériu spoločných akcií počas 24 mesiacov na vypracovanie strategických plánov rozvoja podnikania na opätovné otvorenie 21 nepoužívaných priemyselných areálov v dunajskom makroregióne, oblasti, ktorá sa rozprestiera od Čierneho lesa po Čierne more.

Štáty susediace s Dunajom zdieľajú hrdú a stáročnú históriu výroby a priemyselnej výroby, no politické otrasy, globalizácia a technologický pokrok postavili mnohé podunajské regióny pred výzvy štrukturálnej transformácie a vyvolali zatváranie mnohých priemyselných závodov a lokalít. V mnohých regiónoch malo zatváranie závodov a súvisiace presídľovanie pracovníkov vážne sociálno-ekonomické dôsledky na pracovníkov, miestne komunity a regióny.

 

Jadrom projektu RIS4Danu je cieľ aplikovania prístupu inteligentnej špecializácie (S3) založeného na dôkazoch na podporu miestnych inovácií pre zelené/digitálne a inkluzívne prechody v regiónoch pozdĺž rieky Dunaj. Tento projekt nadväzuje na súčasné diskusie a požiadavky na kombináciu inteligentnej špecializácie s úvahami o sociálno-ekologických výzvach, ako sú klimatické zmeny, environmentálne problémy a rastúca sociálna a územná nerovnosť: Stratégie inteligentnej špecializácie pre udržateľný a inkluzívny rast.

Opätovné otvorenie starých priemyselných areálov ukazuje potenciál na vybudovanie transformačnej odolnosti v znevýhodnených podunajských regiónoch. Tieto lokality by mohli slúžiť ako inovačné kotvy, ktoré by umožnili celému regiónu posilniť ich schopnosť vyvíjať inovatívne riešenia pre špecifické ekologické, sociálne a ekonomické výzvy. Aktivity projektu zahŕňajú medziregionálnu partnerskú výmenu a prenos vedomostí pozdĺž rieky Dunaj.

Na konferencii sú účastné významné osobnosti pôsobiace v rôznych odborných a akademických sférach: 

 • Oliver Ziegler, Koordinátor RIS4DANU, Nemecká inovačná agentúr a VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
 • Andrea Wagner, BAK, Vedúca medzinárodných regiónov Švajčiarska, ekonomická a výskumná inštitúcia BAK Economics AG
 • Mag. Dr. Simon Baumgartinger-Seiringer, University assistant (post doc) University of Vienna Department of Geography and Regional Research
 • Ing. Miroslav Porubiak, Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
 • Mgr. Erik Gál, Generálny riaditeľ VERSACO s.r.o.
 • Ing. Jaroslava Maceková, SLZ NOVA a.s.
 • Bc. Radovan Kukuľa, Obchodný riaditeľ MAJK s.r.o.
 • Ing. Lena Theodoulides MBA., PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Výučba a výskum v oblasti strategického a medzinárodného manažmentu a vedenia
 • doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry a dizajnu
 • Jozef Hirschmann, Regionálny manažér Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
 • Adrián Podskľan, Ph.D., Česká spoločnosť pro jakost Vital Adaptive Organization - Adrián Podskľan AP SOLUTION
 • a iní.

 

Prvý a druhý blok workshopu sa niesol v predstavení účastníkov a privítania hostí primátorom mesta Mgr. Martinom Pliešovským. Následne program pokračoval prezentáciou cieľov projektu RIS4Danu, prezentáciou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, a Videneskej univerzity. 

III. blok tvorí program návštevy priemyselného parku a následne program prezentácie skupinových prác, plánov a transformačných cieľov. Výsledky a výstupy projektu bude možné využiť pre spracovanie a realizáciu projektu v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. 

O výsledkoch workshopu budeme informovať. 

 


Vytvorené: 22. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2023 15:13
Autor: Správca Webu