#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu a súvisiacich činnostiach

Typ: ostatné
ilustračné fotoNové alebo vylepšené služby pre návštevníkov alebo výrobky a služby spojené s regionálnou produkciou - to je hlavné zameranie podporovaných aktivít v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov, ktorá je určená pre mikro, malé a stredné podniky v cestovnom ruchu a súvisiacich odvetviach na území okresov Rimavská Sobota a Lučenec.

Základné informácie o výzve:

 • oficiálny názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions
 • kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27
 • poskytovateľ/vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva SR
 • oprávnení žiadatelia: mikro, malé a stredné podniky v cestovnom ruchu a súvisiacich odvetviach (okrem SHR) aktívne minimálne 1 rok
 • podporované aktivity:
 • nové alebo vylepšené služby pre návštevníkov (zážitkové služby pre návštevníkov, športové a rekreačné služby, služby malých ubytovacích zariadení do 25 lôžok a pod.) 
 • nové a vylepšené výrobky a služby spojené s regionálnou produkciou (sklo, keramika, potraviny a iné)
 • oprávnené územia pre realizáciu investície: okresy Rimavská Sobota a Lučenec (od 3. hodnotiaceho kola aj Poltár a Revúca v prípade nevyčerpania sumy vyčlenenej na výzvu)
 • výška financií vyčlenená na výzvu: 7,5 mil. EUR
 • ludmila.elexova@dobrykraj.sk
 • Informačno - poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického samosprávneho kraja, 048/ 4330 146, ipc@banskabystrica.sk
 • kontaktné údaje uvedené vo výzve (v časti 1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom), prostredníctvom ktorých je možné získať informácie o výzve elektronicky, telefonicky alebo osobne na Ministerstve hospodárstva SR

 

 

 

Spracovala:

Ing. Miroslava Vargová

poslankyňa MsZ a predsedníčka Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

 

Foto: Archív MAS MALOHON


Vytvorené: 11. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2020 15:09
Autor: Správca Webu