#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

UKONČENIE PROJEKTU PODPORUJÚCEHO REGIONÁLNY ROZVOJ

Typ: ostatné
UKONČENIE PROJEKTU PODPORUJÚCEHO REGIONÁLNY ROZVOJ Dňa 31.10.2023 Mesto Hnúšťa ukončilo realizáciu projektu zameraného na podporu regionálneho rozvoja. Výstupy projektu, dosiahnuté úspechy a prínosy pre celý región okresu Rimavská Sobota zhodnotili účastníci na spoločnom pracovnom obede.

Realizácia projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“ trvala 30 mesiacov. Počas týchto mesiacov mesto a partner projektu obec Rimavská Baňa zamestnali 5 zamestnancov (odborných referentov). Koordinátorom celého úspešného projektu bola Ing. M. Hroncová – vedúca oddelenia projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu Hnúšťa. Mesto a partner realizáciou projektu posilnili nielen personálne kapacity v regióne a zvýšili efektivitu verejnej správy, ale dali priestor mladým ľuďom možnosť zamestnať sa, získať prax, potrebné skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré budú pre nich cenné do ďalšieho pracovného života.

Realizácia projektu bola prínosom pre mnohé mestá a obce z okresu Rimavská Sobota, ktoré nemajú na svojich úradoch dostatočné personálne kapacity potrebné na všetky manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, či miestneho rozvoja. Projektom im tak boli poskytnuté bezplatné personálne kapacity na potrebné a nevyhnutné činnosti, ktoré by bežne museli zabezpečovať externými firmami za nemalé finančné prostriedky.

Medzi hlavné a najdôležitejšie míľniky výsledkov projektu patria najmä:

  • vypracované, aktualizované, alebo zhodnotené Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce Veľký Blh, obec Lenka, Včelince, Kráľ, Rumince, Figa, Lehota nad Rimavicou, mestá Hnúšťa, Tisovec, mikroregióny Rimava Rimavica, Teplý Vrch a iné – celkovo spracovali 20 strategických dokumentov,
  • vypracované, alebo zhodnotené Komunitné plány sociálnych služieb pre mesto Hnúšťa, obce Veľký Blh, mikroregión Teplý Vrch – celkovo spracované 4 strategické dokumenty,
  • spracované žiadosti o získanie dotácií, grantov a iných nenávratných finančných výpomoci pre viaceré obce z okresu v celkovom počte 63,
  • spracované, predložené viaceré žiadosti o platbu v rámci implementácie projektov miest a obcí z okresu v počte cca 100,
  • vykonané verejné obstarávania – 11,
  • spracovaná metodika – pracovný materiál „Pracovné postupy tvorby programov hospodárskeho rozvoja a sociálne rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí“
  • spracované viaceré monitorovacie správy k realizovaným projektom v okrese, dotazníkové prieskumy a mnoho iného.

 

Mesto Hnúšťa vyjadruje poďakovanie za spoluprácu všetkým zamestnaným pracovníkom, partnerovi projektu obci Rimavská Baňa v zastúpení pani starostky Eleny Polóniovej, pánovi Mariánovi Habovčíkovi predsedovi Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu.

Projekt bol realizovaný vďaka získanej nenávratnej finančnej výpomoci Operačného programu Efektívna verejná správa.

..


Vytvorené: 15. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2023 8:54
Autor: Správca Webu