#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 115.VÝROČIE NARODENIA FRAŇA KRÁĽA

Typ: ostatné
SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 115.VÝROČIE NARODENIA FRAŇA KRÁĽA 1 Počiatky jeho literárnej činnosti sa datujú do obdobia jeho liečenia v Tatranských Matliaroch, kde napísal a publikoval svoje prvé verše (Pravda a Nový život). Na jeho tvorbu mali veľký vplyv i stretnutia s českými avangardnými spisovateľmi, s ktorými sa stretol počas svojho liečenia v Čechách - Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Pavel Hora a Stanislav Kostka Neumann a iní.

Fraňo Kráľ bol slovenský medzivojnový básnik a prozaik socialistického realizmu.
Pôsobil aj ako učitel vo Vyšnej Slanej. Narodil sa v rodine slovenského vysťahovalca v USA, no ako dvojročný sa s matkou vrátil späť na Slovensko, pričom finančná situácia rodiny bola veľmi zlá. Vzdelanie získal v Smrečanoch, kde bývali po návrate z USA, neskôr pokračoval v štúdiu v Liptovskom Mikuláši a zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Už počas štúdia musel ťažko pracovať a i vďaka zlému stravovaniu ochorel na týfus, ktorý zanechal v jeho tele trvalé stopy a neskoršie pľúcne ochorenie bolo jeho priamym dôsledkom. Narukoval na vojenskú službu, no ochorel na tuberkulózu. Liečil sa v Tatranských Matliaroch, kde sa utužil v sociálnych otázkach a politickom presvedčení. Neskôr prešiel do sanatória v Prosečnici na Sázave. Ešte nie riadne doliečený bol zo sanatória prepustený a začal pracovať ako učiteľ v Okoličnom, neskôr bol preložený do malej dedinky Kováčovce v okrese Modrý Kameň a na ďalšie miesta.

V roku 1931 sa dostal do Bratislavy, no pre svoju komunistickú ideológiu bol predčasne penzionovaný. Po vojne pracoval na Povereníctve školstva, bol členom ÚV KSS, poslancom Slovenskej národnej rady a členom predsedníctva Zväzu československých spisovateľov.

V roku 1953 bol vymenovaný za národného umelca.
Počiatky jeho literárnej činnosti sa datujú do obdobia jeho liečenia v Tatranských Matliaroch, kde napísal a publikoval svoje prvé verše (Pravda a Nový život). Na jeho tvorbu mali veľký vplyv i stretnutia s českými avangardnými spisovateľmi, s ktorými sa stretol počas svojho liečenia v Čechách - Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Pavel Hora a Stanislav Kostka Neumann a iní. Spočiatku bol ovplyvnený proletárskou poéziou, neskôr poetizmom a symbolizmom, no tiež aj vojnovým utrpením. V románoch zachytil spoločenské a politické pomery Slovenska medzi svetovými vojnami; spojil v nich dokumentárnosť s lyrickými výrazovými prostriedkami. Okrem tvorby pre dospelých sa tiež venoval písaniu próz pre deti a mládež.

 

TVORBA

Próza: Cesta zarúbaná, Stretnutie, Za krajší život, Bude ako nebolo

Poézia: Čerň na palete, Balt, Pohľadnice, Z noci do úsvitu, Verše, Jarnou cestou, Za krajšiu budúcnosť: výber z veršov (zost. S. Šmatlák)

Esej: Fraňo Kráľ učiteľom (výber)

Dráma: Keď sa časy menia

Pre deti a mládež: Jano, Čenkovej deti

 

Knižnica prof. Štefana Pasiara

 

Zdroj: litcentrum.sk, wikipedia.org


Vytvorené: 13. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2018 9:17
Autor: Správca Webu