#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Letná škola v našom meste

Typ: ostatné
Letná škola v našom meste Na základe výzvy MŠVVaŠ SR naša škola J. F. Rimavského v Hnúšti vypracovala rozvojový projekt, ktorý bol zameraný na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19 a mal prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Začiatkom júla bol projekt našej školy úspešné schválený pre tri skupiny žiakov od 1. do 9. ročníka v trvaní od 17. 8. do 21. 8. 2020.

Vzdelávanie neprebiehalo klasickou formou, ale formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa. Zámerom našej letnej školy bolo poskytnúť žiakom zmysluplné využitie  času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré boli prispôsobené veku a potrebám žiakov. Pedagógovia, ktorí viedli žiakov, pracovali v tímoch a spolupracovali s lektormi rôznych kultúrnych, osvetových, umeleckých, športových, regionálnych a dobrovoľných organizácií – MsKS, ZUŠ, Stolnotenisovým klubom, Agentúrou pre rozvoj Gemera v Hnúšti, edukačným centrom Včelí kRaj v Liešnici, MAS Malohont v Hrachove a i. Súčasťou aktivít našej letnej školy bola aj podpora tvorivosti a iniciatívnosti, hodnotovej  výchovy a čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, ako aj analytického a kritického myslenia. Letná škola síce už zatvorila svoje brány, ale dojmy a spomienky tu ostali. My, ktorí sme boli pri tom, by sme vám radi poodhalili jej zákulisie. Všetci spoločne sme sa snažili o vytvorenie pozitívnej klímy skupín a priestoru na spoznávanie bežného života žiakov navzájom. Tí mladší boli  tvoriví námorníci, vyrobili si unikátnu loďku a udržiavali sa v námorníckej kondícii. Iní zas ako usilovné včielky čítali s porozumením a  zdokonaľovali svoje rysovacie zručnosti. Tí starší zas ako štýloví pátrači pátrali, bádali, prehlbovali svoje kompetencie  v oblasti  matematických, digitálnych  zručností, upevňovali   svoje poznatky a empatiu cez osudy literárnych osobností a regionálnu ľudovú kultúru. Morseova abeceda a Braillovo písmo ukázali žiakom, že vynaliezavosť a nezlomná silu ľudského ducha za poznaním prekoná vzdialenosti a všetky prekážky.  Prostredníctvom rôznych aktivít, workshopov, tanečno-pohybových, umeleckých, športových aktivít,  žiaci rozvíjali  svoju  fantáziu a kreativitu. Mali tak príležitosť  stať sa jeden deň námorníkom, detektívom, včelárom, mlynárom,  športovcom či umelcom.

Veríme, že Letná škola v nás všetkých zanechala  svoju pozitívnu stopu.

PaedDr. Iveta. Zemanovičová


Vytvorené: 3. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2020 14:07
Autor: Správca Webu