#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

ROZHODUJETE SA?

Typ: ostatné
ROZHODUJETE SA? Na našej škole- ZŠ J.F.Rimavského máme zabezpečené ONLINE VYUČOVANIE KAŽDÝ DEŇ! Počas dištančného vzdelávania je najdôležitejšie zabezpečiť, poskytnúť možnosť vidieť sa so spolužiakmi a priblížiť vyučovací proces čo najviac prezenčnej výučbe. To je možné prostredníctvom online spojenia sa so žiakmi.

Naša škola už minulý rok v marci 2020 skúšala možnosti online spojenia sa učiteľa so žiakmi. V 3. A triede sa podarilo online vyučovanie cez platformu ZOOM a v 7. B a 6. C triede cez Skype. V októbri, keď sa školy zatvorili, všetky triedy 2. stupňa prešli v čase dištančnej výučby na online vyučovanie. Učitelia poskytli a stále poskytujú možnosť žiakom pokračovať vo vyučovaní a postupnom preberaní učiva. Žiaci 2. stupňa na online hodinách pracujú v interaktívnom prostredí aplikácií ZOOM alebo Skype. Učitelia vysvetľujú učivo prostredníctvom prezentácií, zdieľaním obrazovky a písaním na interaktívnu bielu tabuľu v danom prostredí. Obľúbeným portálom našich žiakov je program Alf a aplikácia Wocabee. Chválime žiakov 2. stupňa za ich prístup k online vyučovaniu, ktoré je realizované denne podľa stanoveného rozvrhu.

Po zimných prázdninách sa dištančné vzdelávanie týkalo aj 1. stupňa. Nezaskočilo nás to. Postupne sa každá trieda pripájala na online vyučovanie cez kamerku v rozvrhu, ktorý je k dispozícii na našej edupage stránke školy. Vyučovanie prebiehalo a aj teraz prebieha (2. stupeň) pravidelne podľa stanovených pravidiel na online vyučovanie. Žiaci 1. stupňa boli vždy na vyučovanie pripravení a pracovali podľa pokynov vyučujúceho tak, ako keby boli v škole. Bolo veľmi milé, keď sa žiaci spolu videli na hodine a mohli sa porozprávať (triedna hodina). Na online vyučovanie sa snažili pripájať aj naši prváčikovia, za pomoci svojich rodičov. Mali dohodnutý čas s pani učiteľkou a pokračovali v poznávaní písmen, pani učiteľka ich počula čítať a riešili aj matematické príklady spamäti. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí sa snažili zosúladiť sa so školou. Teší nás, že sme spoločným úsilím dokázali pokračovať vo vyučovaní, poskytnúť žiakom možnosť napredovať a naučiť ich aj postupnej samostatnosti a zodpovednosti.

Niekedy sa teraz, počas prezenčného vzdelávania na 1. stupni stane, že štvrtina triedy ostane pre rodičov v karanténe. Aj s týmto sme si poradili a umožnili sme žiakom pripojiť sa online opäť na vyučovanie, ktoré prebieha prezenčne. Takto aj títo žiaci môžu pokračovať vo vzdelávaní sa.

Touto cestou ešte raz ďakujeme všetkým rodičom, ale aj starým rodičom, ktorí pomáhali zvládnuť náročnú situáciu našim žiakom 1. stupňa. Poďakovanie patrí tiež rodičom žiakov 2. stupňa, ktorí sú svojim deťom vzorom a oporou. Aj v tejto situácii sa potvrdilo, že v jednote je sila a všetci spolu dokážeme prekonať a zvládnuť toto náročné obdobie. Nesmierne si to vážime.  

Kolektív ZŠ J.F. Rimavského


Vytvorené: 25. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2021 14:50
Autor: Správca Webu