#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Je to málo alebo veľa?

Typ: ostatné
Zmyslom našej práce je nekončiace sa úsilie o nachádzanie individuálnych a systémových odpovedí na neustále sa meniacu rozmanitosť v spoločnosti a v školách, nachádzanie spôsobov ako žiť s rôznorodosťou a ako čerpať z rôznorodosti. Je to dlhodobý proces s rôznymi prekážkami , ale sme pripravení ďalej pracovať na zlepšovaní našej kvality služieb, ktorú ponúkame našim žiakom, rodičom.

Okrem pekného vynoveného prostredia tried a chodieb našej školy ponúkame žiakom a zamestnancom  v rámci vyučovania aktivity, ktoré im pre vlastný rozvoj pomáhajú vnímať potrebu

zaoberať sa ochranou životného prostredia, správneho životného štýlu, prevenciou pred patologickými javmi , ale hlavne v dnešnom 21.storočí naučiť sa vnímať multikulturizmus a globalizáciu.

        Preto bolo pre našu výchovno- vzdelávaciu prácu prínosné zapojenie sa do rôznych výziev. V šk.roku 2019/2020 sme boli úspešní v nasledovných projektoch:

NP „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole Klokočova 742 Hnúšťa“

NP „Profesie pomáhajúce v edukácií detí a žiakov“

Rozvojový projekt MŚVVaŠ  „Zdravie na tanieri“

Rozvojový projekt MŚVVaŠ „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“

Projekt Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Projekt O2 „Športová akadémia Mateja Tótha“

SFZ v rámci Grassroots  „ Dajme spolu gól“

Grantový program MAS „Región občanom – občan regiónu “

Projekt  OZ Živica „ Zelená škola“

    Či je to málo alebo veľa , je na posúdení každého človeka. Z našej skúsenosti vieme povedať , že je to množstvo práce, času, úsilia, v ktorom ako pedagógovia vidíme bonus pre rozvoj našich žiakov , ale i nás samotných.

    Ideme ďalej a už máme pripravené ďalšie 3 projekty. Budeme úspešní? Chceli by sme.

 


Vytvorené: 29. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2020 14:55
Autor: Správca Webu