#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 - 2023

Typ: ostatné
.Hnúšťanský Komunitný plán sociálnych služieb môže pripomienkovať aj verejnosť.

Ako pomôže mesto ohrozeným skupinám svojich obyvateľov? Aké služby im poskytuje? Čo plánuje v tejto oblasti? Čo všetko potrebujú občania, aby sa im v Hnúšti lepšie žilo?

Odpovede na takéto otázky dáva významný strednodobý strategický dokument - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023 s výhľadom do roku 2028, ktorý mesto vypracovalo v úzkej spolupráci občanov, poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb a zástupcov samosprávy a šátnej správy (materiál je v prílohe).

Tvorcovia na dokumente pracovali formou pracovných skupín, diskusií, súčasťou bol aj dotazník, kde svoje poznatky a návrhy mohli predostrieť aj občania. Získané poznatky a návrhy boli v rámci možností a v súlade s legislatívou zapracované do návrhu komunitného plánu.

Pred schválením tohto dokumentu v mestskom zastupiteľstve široká verejnosť dostáva príležitosť ho pripomienkovať. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa v dňoch od 27.4.2018 do 15.5.2018, a to písomne na adrese: Mestský úrad Hnúšťa, odd. org. VVS, RP a PR, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa, alebo elektronickou poštou na adrese michaela.hroncova@hnusta.sk, alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na oddelení organizačnom VVS, RP a PR na MsÚ Hnúšťa. 

Verejné prerokovanie a pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023 sa uskutoční dňa 14.5.2018 o 16.00 hod. v spoločenskej sále v Dome kultúry JFR Hnúšťa.

 

 


Príloha

Vytvorené: 27. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2018 13:09
Autor: Správca Webu