#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Spolupráca s ÚNSS stále pokračuje

Typ: ostatné
fotoMesto Hnúšťa už od roku 2018 úzko spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Na základe uskutočnených stretnutí a vzájomnej iniciatívy sa s ÚNSS dohodlo na užšej spolupráci pri poskytovaní poradenských služieb aj priamo v našom meste.

Jeden z takýchto poradenských dní sa uskutočnil aj v pondelok 3.8.2020 v zasadacej miestnosti MsÚ v Hnúšti. Poradenský deň viedla pani Renata Oláhová, sociálna poradkyňa pre okresy Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Svojim klientom poskytujú terénne služby. To znamená, že klient nemusí cestovať za potrebnou pomocou, aby sa naučil chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo, či uvariť si doma obed a upratať bez pomoci iných. Odborní pracovníci klienta navštevujú doma, kde spolu preberú zvládanie základných každodenných činností.

V rámci poradenstva občianske združenie pomáha klientom zorientovať sa a riešiť problémové situácie:

 • Pri vyrovnaní sa s postihnutím
 • V sociálno –právnom poradenstve zameranom na pomoc pri uplatňovaní práv a nárokov vyplývajúcich zo sociálnej legislatívy
 • Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok napr. kuchynská hovoriaca váha, mobilný telefón s hlasovým výstupom, elektronická čítacia lupa, PC s úpravami, ale aj lupy (hradené zdravotnou poisťovňou, komerčné lupy – nehradené zdravotnou poisťovňou)
 • V oblasti vzdelávania
 • Pri uplatnení sa na trhu práce (získanie zamestnania, udržanie si zamestnania)
 • Pre sociálne prostredie klienta so zrakovým postihnutím (rodina, priatelia, spolužiaci, spolupracovníci atď)
 • Pre úpravu fyzického prostredia so zrakovým postihnutím (prispôsobenie bytu a okolia, pracovného prostredia)
 • Pre rodičov so zrakovým postihnutím alebo viacnásobným postihnutí v kombinácii so zrakovým postihnutím

V rámci sociálnej rehabilitácie naučia:

 • Priestorovú orientáciu a samostatný pohyb (chôdza so slepeckou palicou)
 • Sebaobsluhu (nácvik bežných každodenných činností napr. v kuchyni, osobná starostlivosť...)
 • Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami, optickými pomôckami a reedukácia zraku
 • Nácvik práce s počítačom ( s programom na zväčšovanie obrazovky, s hlasovým výstupom)

Vytvorené: 3. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2020 14:17
Autor: Správca Webu