#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projekt opatrovateľskej služby v meste podporený!

Typ: ostatné
ilustračné fotoMesto Hnúšťa bolo úspešné v projekte Podpora opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa. Termín realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od októbra 2019 do novembra 2021.

plagát

Mesto Hnúšťa zabezpečuje sociálnu službu - opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú riešiť sociálnu situáciu. Mesto eviduje čím ďalej viac požiadaviek aj na celodennú starostlivosť o občanov, nakoľko rodina nevie zabezpečiť starostlivosť príbuznému z dôvodov pracovnej vyťaženosti, zdravotných problémov alebo bývajú v inom meste. Potreba rozšírenia je jednou z aktivít prijatého Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Hnúšťa vrátane častí mesta - fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Hnúšťa, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v súlade so zákonom. V rámci zabezpečovania OPS v meste sa realizujú služby:

  • sebaobslužné úkony zamerané na: hygienu, stravovanie, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, motoriku a mobilitu.
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť: nákupy, príprava/donáška jedla, upratovanie a ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
  • základné sociálne aktivity: sprevádzanie na lekárske vyšetrenia, úrady..., predčítanie, tlmočenie
  • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít: potreba dohľadu v určenom čase, potreba nepretržitého dohľadu

Základným cieľom projektu je zabezpečenie, rozvoj a rozšírenie opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Realizovaním projektu a získanými nenávratnými finančnými prostriedkami vo výške 148.200 € zabezpečíme plynulý chod opatrovateľskej služby v meste, skvalitníme opatrovateľskú službu a zabezpečíme opatrovateľskú službu fyzickým osobám odkázaným na pomoc v domácom prostredí, čím spríjemníme ich život a predídeme umiestneniu klientov do pobytových zariadení. Odľahčíme rodinných príslušníkov, ktorí mnohokrát musia opustiť zamestnanie, aby sa mohli postarať o svojich blízkych.


Vytvorené: 1. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2019 11:33
Autor: Správca Webu