#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby s meste Hnúšťa II“ podporený.

Typ: ostatné
ilustračný obrázokProjekt „ Podpora opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa II“ bol úspešný. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť mesta Hnúšťa o nenávratný finančný príspevok v plnej požadovanej sume mestom, a to vo výške 163200 €.

Vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje môže mesto ľahšie a efektívnejšie poskytovať sociálnu službu svojim občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa zákona o sociálnych službách a zároveň osobám odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v súlade so zákonom.

Od decembra 2021 do konca novembra 2023 môže mesto Hnúšťa pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby a plynulo nadviazať na predchádzajúci projekt OPS, a tak uľahčiť život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú riešiť sociálnu situáciu, a ktorí to najviac potrebujú.

V rámci zabezpečovania opatrovateľskej služby sa vykonávajú nasledujúce úkony:

  • seba-obslužné úkony zamerané na: hygienu, stravovanie, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, motoriku a mobilitu.
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť: nákupy, príprava/donáška jedla, upratovanie a ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
  • základné sociálne aktivity: sprevádzanie na lekárske vyšetrenia, úrady, predčítanie, tlmočenie
  • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít: potreba dohľadu v určenom čase, potreba nepretržitého dohľadu

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Zároveň sa zachovajú pracovné miesta v meste.

Realizovaním projektu a získanými nenávratnými finančnými prostriedkami vo výške 163 200€ mesto Hnúšťa zabezpečí plynulý chod OPS, skvalitní služby a pomôže fyzickým osobám odkázaným na pomoc v domácom prostredí.

Zabezpečenie potrieb nevyhnutných pre kvalitný a dobrý život patrí medzi priority vedenia mesta, ktoré sa stará o svojich občanov a záleží mu na jeho potrebách. Aj takouto cestou sa mesto snaží občanom uľahčiť ich život a predísť nie len ich umiestneniu do pobytových zariadení, ale aj odľahčiť rodinných príslušníkov, aby nemuseli opúšťať svoje zamestnanie. Urobíme pre to všetko.

.

 


Vytvorené: 13. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2021 10:29
Autor: Správca Webu