#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

PROJEKT „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY S MESTE HNÚŠŤA III“ PODPORENÝ.

Typ: ostatné
. Hnúšťa, 26.4.2024 - Projekt podpory opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa bol úspešný. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne mestu na základe jeho žiadosti nenávratný finančný príspevok vo výške 146.500€.

Vďaka finančnej podpore z EÚ a operačného programu Program Slovensko môže mesto aj naďalej efektívne a hospodárne poskytovať sociálnu službu svojim občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Predmetom podpory je poskytnutie finančného príspevku na každú hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby.

Do konca roka 2025 môže mesto Hnúšťa pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby s finančnou podporou a tak uľahčiť život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú riešiť sociálnu situáciu, a ktorí to najviac potrebujú.

V rámci zabezpečovania opatrovateľskej služby sa vykonávajú nasledujúce úkony:

  • seba-obslužné úkony zamerané na: hygienu, stravovanie, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, motoriku a mobilitu.
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť: nákupy, príprava/donáška jedla, upratovanie a ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
  • základné sociálne aktivity: sprevádzanie na lekárske vyšetrenia, úrady, predčítanie, tlmočenie
  • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít: potreba dohľadu v určenom čase, potreba nepretržitého dohľadu

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Zároveň sa zachovajú pracovné miesta v meste.

Zabezpečenie potrieb nevyhnutných pre kvalitný a dobrý život patrí medzi priority vedenia mesta, ktoré sa stará o svojich občanov a záleží mu na jeho potrebách. Aj takouto cestou sa mesto snaží občanom uľahčiť ich život a predísť nie len ich umiestneniu do pobytových zariadení, ale aj odľahčiť rodinných príslušníkov, aby nemuseli opúšťať svoje zamestnanie. Urobíme pre to všetko.

 

Ing. Michaela Hroncová

vedúca ood. projektového riadenia, školstva a sciálnych vecí


Vytvorené: 26. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2024 15:22
Autor: Správca Webu