#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Sociálny taxík - investícia pre občanov

Typ: ostatné
sociálny taxíkMesto Hnúšťa má od 1.12.2017 v prevádzke nový, deväťmiestny osobný motorový automobil, ktorý skvalitní poskytované služby občanom nášho mesta.

Mestský úrad získal dotáciu od MPSVaR vo výške 9000 €. Finančná spoluúčasť mesta na nákup vozidla dosiahla takmer 12.000 €. Mestu sa podarilo prieskumom trhu a rokovaním s dodávateľmi usporiť 31% ceny vozidla. V rámci starostlivosti o odkázaných občanov mesto rozširuje svoje služby pre týchto občanov o sociálny taxík. 

Zavedená služba pomáha tým seniorov a zdravotne ťažko postihnutým občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom napríklad k lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia, odbery a kontroly. Odkázaní občania si môžu prepravnú službu objednať aj za účelom návštevy kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí, napríklad starší občania ako odvoz do klubu dôchodcov, na návštevu k príbuzným a pod.

Ak patríte medzi ľudí, alebo máte v rodine niekoho, kto má problém s pohybom a je odkázaný na prepravu osobným automobilom, sociálny taxík je služba, ktorú by mohol využiť.

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaných sociálnych službách mesto Hnúšťa poskytuje sociálny taxík nasledovne:

- osobe s ŤZP odkázanej na individuálnu prepravu

- osobe s ŤZP s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, po schodoch, s obmedzenou schopnosťou orientácie

- starobným, invalidným dôchodcom

- ostatným osobám nad 62 rokov veku

- rodinám s maloletými deťmi

- skupinám z Klubu dôchodcov, SZZŤP, športovcom, školám, kultúrnym zoskupeniam

- fyzickej osobe sprevádzajúcej osobu ZŤP

Služba môže byť využitá na prepravu do zdravotníckych zariadení v Hnúšti, Rimavskej Sobote, Lučenca, Brezna, Banskej Bystrice, na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Rimavská Sobota, na bežnú prepravu (napr. na úrad, poštu, do banky a pod.).

Viac informácií sa môžete dozviedieť na web stránke mesta v sekcii Mesto - Sociálna oblasť - sociálny taxík: 

mesto/socialna-oblast/socialny-taxik-3/


Vytvorené: 23. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2018 12:47
Autor: Správca Webu