#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

S terénnou sociálnou prácou chce Mesto Hnúšťa pokračovať aj do budúcnosti

Typ: ostatné
tsp Mesto Hnúšťa v mesiaci júl predložilo novú žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu Spolu pre komunity, ktorou by malo po jej schválení pokračovať v poskytovaní terénnej sociálnej práce aj do ďalších rokov.

Terénna sociálna práca (TSP) sa v Hnúšti realizuje od 1.2.2016 a od 1.2.2020 prostredníctvom národného projektu TSP II s výkonom 4 pracovníkov na pozíciách terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka, s termínom do 31.7.2023. V sledovanom období (k 30.6.2023) služby terénnej sociálnej práce využilo celkom 1683 klientov.

Rozsah odborných intervencií ukázal, že TSP je stabilnou súčasťou komunity odborníkov pôsobiacich v meste Hnúšťa, ktorí svojou činnosťou prispievajú k zlepšeniu životných podmienok cieľových skupín. Práca v prirodzených podmienkach je výhodou. Zachytáva ľudí a rodiny, priamo tam, kde žijú. Množstvo vykonaných intervencií svedčí o potrebe a potenciáli výkonu TSP v meste Hnúšťa.

Zapojením do národného projektu chce Mesto Hnúšťa plynule nadviazať na poskytovanie tejto služby, ktorá je zameraná na pomoc marginalizovaným komunitám.Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej  prispievať k zvyšovaniu osvety, k prevencii vzniku a prehlbovania, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  v komunite. 

Zamestnanci TSP riešili v meste problémy dotknutej skupiny hlavne pre oblasť

  • bývanie (nedoplatky na nájomnom, za KO, príspevky na bývanie, zlepšenie kvality života, deložovanie...),
  • zamestnanosť (sprostredkovanie práce, zapojenie osôb do aktivačného programu, vypisovanie žiadostí do zamestnania, vyhľadávanie práce, komunikácia so zamestnávateľmi, prípravy klientov na pracovné pohovory...),
  • sociálno-patologické javy (zmiernenie, eliminácia záškoláctva, domáceho násilia, alkoholizmu, zanedbávania starostlivosti o deti, kriminalita...),
  • hospodárenie s financiami (poradenstvo a osveta...),
  • zdravotná starostlivosť (spolupráca s lekármi, zodpovedný prístup k zdraviu...),
  • iné (obmedzené právne poradenstvo a služby v oblasti exekúcií, návrhov a odvolaní na okresné a krajské súdy, dedičských konaní, vybavovaní dôchodkov...).

Vytvorené: 24. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 8. 2023 10:21
Autor: Správca Webu