#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Odpady vs poplatky za komunálny odpad

Typ: ostatné
ilustračný obrázok V súčasnosti prebieha výber poplatkov za komunálny odpad a mnoho obyvateľov sa čuduje prečo sa ceny zvýšili. Jednoducho preto, že separácia v meste je veľmi nízka a množstvo odpadu na skládku sa premieta do výšky poplatkov za odpad.

Je predpoklad, že ceny za skládkovanie sa budú zvyšovať každým rokom ako aj zákonné poplatky za skládkovanie do envirofondu, ktoré  sú nastavené podľa miery vytriedenia zo zmesového odpadu  a preto je v záujme každého občana mesta aby vyseparoval z odpadu čo najviac zložiek /plasty, sklo, papier, biologicky rozložiteľný odpad, kov /.

Vyseparovaním odpadu sa mestu zvýši úroveň vytriedenia a zároveň zníži poplatok do envirofondu.

Vyseparovaním odpadu znížite množstvo odpadu, ktoré bude nutné uložiť na skládku a tým aj znížite celkové náklady mesta za jeho zber, prevoz a uloženie a tým aj Vaše poplatky.

V roku 2019 sme dosiahli mieru vytriedenia 20,34% čo je len tesne nad 20%.

Pokiaľ chceme mať cenu zákonného poplatku do envirofondu na úrovni tohto roku budeme musieť separovať v tomto roku o 10% viac. Pokiaľ nie, bude zákonný poplatok do envirofondu v budúcom roku vyšší o 5€/t a to sa premietne aj do poplatkov za odpad.

Poplatky za skládkovanie KO platené do envirofondu:

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v €/t

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ? 10

17

26

33

2

10 < x ? 20

12

24

30

3

20 < x ? 30

10

22

27

4

30 < x ? 40

8

13

22

5

40 < x ? 50

7

12

18

6

50 < x ? 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

 

V najbližšej dobe mesto plánuje zriadiť aj zberný dvor, na ktorý budú môcť občania mesta okrem už separovaných odpadov  v určenej otváracej dobe doviezť aj stavebný odpad a veľkoobjemný odpad.

Informáciu o otvorení zberného dvora Vám mesto poskytne včas.

 

Ing. Pavel Černák


Vytvorené: 1. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 15:50
Autor: Správca Webu