#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Typ: ostatné
ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU Oddelenie služieb oznamuje obyvateľom mesta Hnúšťa, že pokračuje zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) - konárov.


Ďakujeme občanom, že kôpky konárov sú odseparované od trávy a iných odpadov.

Tráva robí problém pri štiepkovaní drevnej hmoty štiepkovačmi, kde upcháva ústrojenstvo strojov.

Ako po iné roky , aj tento rok, je drevná hmota zo záhrad a verejných priestranstiev likvidovaná štiepkovaním spoločnosťou INTECH.

Zároveň vyslovujeme poďakovanie spoločnosti INTECH za dlhoročnú spoluprácu pri riešení daného typu odpadu vznikajúceho v meste Hnúšťa.

Keďže tento rok je nástup jari a leta skorší a začína sa sezóna kosenia trávnikov, záhrad, žiadame občanov aby prednostne využívali mestom Hnúšťa poskytnuté kompostéry na spracovanie zelenej hmoty do kompostu. Ak to nie je možné tak zelený odpad- trávu, zvyšky rastlín môžete odovzdať do zberného dvoru, kde je na to vyčlenený kontajner.

V žiadnom prípade nevyhadzujte daný zelený odpad do kontajnerov pre komunálny odpad (KO) ani neumiestňujte na pozemky vo vlastníctve mesta alebo iných osôb. Aj zelený odpad-trávu je možné uložiť iba na mestom určené a riadne vyznačené plochy na dočasné uloženie príslušného odpadu.

 

Miroslav Porubiak

oddelenie služieb, Mestský úrad Hnúšťa


Vytvorené: 15. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2024 15:37
Autor: Správca Webu