#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Invázne druhy rastlín - usmernenie

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Jedným z problémov ochrany prírody je aj narastajúci problém invázií na Slovensku. S cieľom dôsledne využívať a uplatňovať v každodennom živote platné právne predpisy, zverejňujeme USMERNENIE NA ODSTRAŇOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN .

Usmernenie má pomôcť preklenúť prekážky spojené s poznaním týchto druhov, najmä ich vlastností ako aj poukázať na vhodné manažmentové opatrenia vedúce ku zamedzeniu ich šírenia. Okrem odbornej ochranárskej verejnosti, ktorá zabezpečuje riešenie problematiky inváznych druhov rastlín najmä v osobitne chránených častiach prírody a krajiny, má prispieť hlavne k zvýšeniu informovanosti širokej verejnosti, ktorá doteraz nemala veľa možností lepšie poznať riziká spojené

  • so šírením nepôvodných, najmä inváznych druhov rastlín,
  • s vykonávaním opatrení smerujúcich k ich postupnému odstraňovaniu až úplnej likvidácii.

 

Usmernenie obsahuje

  • zoznam najnebezpečnejších inváznych druhov rastlín na Slovensku,
  • informuje o ich súčasnom rozšírení, o spôsoboch ich šírenia a ich väzbe na jednotlivé typy biotopov,
  • podrobnejšie špecifikuje vlastnosti jednotlivých inváznych druhov a faktory ovplyvňujúce ich šírenie,
  • poukazuje na reálne i potenciálne ohrozenie, ktoré predstavujú nepôvodné druhy rastlín z rôznych aspektov.

 

USMERNENIE NA ODSTRAŇOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLíN (920.58 kB)

UPOZORNENIE NA ZISTENÝ VÝSKYT INVÁZNYCH RASTLÍN (225.56 kB)

 

Výskyt Pajaseň žliazkatý (za najagresívnejší druh u nás považuje SIŽP pajaseň, ktorý  je na pozemku Lesov SR):

Výskyt Pajaseň žliazkatý

Výskyt pohánkovec japonský:

Pohánkovec japonský

 

Výskyt zlatobyľ kanadská:

zlatobyľ kanadská

 

 


Prílohy

Vytvorené: 21. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2022 14:40
Autor: Správca Webu