#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 19
ďalší posledná

#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.septembra 2017
nás navždy opustila pani Božena Migaľová
narodená 19.januára 1925
naposledy bytom Hnúšťa, Fučíkova 127.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Migaľovou
bude dňa 29.septembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.septembra 2017
nás navždy opustil pán Miroslav Piliš
narodený 22.júla 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Kpt. Nálepku 140.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Miroslavom Pilišom
bude dňa 29.septembra 2017 o 15.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený polhodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.septembra 2017
nás navždy opustil pán Juraj Bobák
narodený 19.februára 1953
naposledy bytom Hnúšťa, Kpt. Nálepku 136.
Dom smútku bude otvorený dňa 28.09.2017 v čase od 16.00 do 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jurajom Bobákom
bude dňa 29.septembra 2017 o 11.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.septembra 2017
nás navždy opustila pani Mária Migaľová
narodená 8.novembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Migaľovou
bude dňa 20.septembra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10.septembra 2017
nás navždy opustila pani Helena Laššáková
narodená 1.októbra 1931
naposledy bytom Banská Bystrica, Vlkanová 122, predtým bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Laššákovou
bude dňa 12.septembra 2017 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.augusta 2017
nás navždy opustil pán Ján Kvetko
narodený 25.novembra 1954
naposledy bytom Rimavské Zalužany 18, predtým bytom Hnúšťa.
Dom smútku v Rimavských Zalužanoch bude otvorený dňa 29.augusta 2017 v čase od 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Kvetkom
bude dňa 30.augusta 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavských Zalužanoch. celý text

ostatné | 29. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.augusta 2017
nás navždy opustila pani Juliana Wolfsbergerová
narodená 3.februára 1933
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Julianou Wolfsbergerovou
bude dňa 25.augusta 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v starom Likieri. celý text

ostatné | 24. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.júla 2017
nás navždy opustil pán Ondrej Gallo
narodený 25.augusta 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Gallom
bude dňa 27.júla 2017 o 13.00 hodine v Kultúrnom dome v Ratkovej, časť Repište. celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.júla 2017
nás navždy opustila pani Judita Striežovská
narodená 13.novembra 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava 90.
Dom smútku bude otvorený dňa 20.júla 2017 od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Juditou Striežovskou
bude dňa 21.júla 2017 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hačave.
Do kostola bude prevezená hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 20. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.júla 2017
nás navždy opustila pani Jarmila Randisová, rod. Fišerová
narodená 27.apríla 1956 v Hnúšti,
naposledy bytom Málinec.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jarmilou Randisovou
bude dňa 7.júla 2017 o 13.30 hod. v cintoríne v Málinci. celý text

ostatné | 6. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 19
ďalší posledná