#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 6
posledná

.

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom,že dňa 30. mája 2018 nás navždy opustil pán Vladimír Romšák, narodený 13. februára 1949, naposledy bytom Hnúšťa, Daxnerova 906. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom,že dňa 28. mája 2018 nás navždy opustil pán Ondrej Brndiar, narodený 31.1.1951, naposledy bytom Hnúšťa, Vansovej 697. celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom, že dňa 29. mája 2018 nás navždy opustila pani Božena Grúberová, narodená 4. novembra 1942 naposledy bytom Hnúšťa, SNP 440. celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom,že dňa 21. mája nás navždy opustila pani Mgr. Ružena Stieranková, narodená 30. augusta 1962 naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 909. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
s

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom,že dňa 13. mája nás navždy opustil pán Ján Vician,narodený 22. februára 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7. mája 2018 nás navždy opustil pán Karol Kubaliak, narodený 29.5.1954, bytom Hnúšťa, Klokočova 733. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
s

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 1. apríla 2018 nás navždy opustil pán Tibor Laboš, narodený 2. septembra 1957, bytom Hnúšťa, Š. M. Daxnera 658.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Tiborom Labošom bude v stredu 4. apríla o 15.00 hodine v Dome smútku Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20. marca 2018 nás navždy opustila pani Blanka Ďurove, narodená 25. mája 1947, bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Blankou Ďurove bude vo štvrtok 22. marca o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19. marca 2018 nás navždy opustil pán Ján Vetrák, narodený 28. augusta 1934, bytom Hnúšťa, Fučíkova 124, naposledy Rimavská Sobota.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Vetrákom bude v stredu 21. marca o 14.00 hodine v Dome smútku Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
m

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13. marca 2018 nás navždy opustil pán Jaroslav Smilek, narodený 15. mája 1956, bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Smilekom bude vo štvrtok 15. marca o 15.00 hodine v Dome smútku Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
s

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25. februára 2018 nás navždy opustila pani Vlasta Hradovská, narodená 21. mája 1937, bytom Hnúšťa, Pokroku 668.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vlastou Hradovskou bude v stredu 28. februára o 15.00 hodine v evanjelickom kostole v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený zajtra, 27. februára, od 15.30 hod. do 16.30 hod.. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25. januára 2018
nás navždy opustila pani Mária Fabová
narodená 14. novembra 1938, bytom Hnúšťa, Školská 223, naposledy bytom DD Klenovec.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Fabovou bude dňa 27.januára 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 26. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
a

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 23. januára 2018
nás navždy opustila pani Anna Kizeková
narodená 17. júla 1931
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 440.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Kizekovou
bude dňa 25. januára 2018 o 13.00 hodine v Dome smútku IRIS Brezno. celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
a

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22. januára 2018
nás navždy opustila pani Viera Migaľová
narodená 24. októbra 1938
naposledy bytom Hnúšťa, Fučíkova 122.
Dom smútku bude otvorený dňa 23. januára 2018 od 15,00 do 16,00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vierou Migaľovou
bude dňa 24. januára 2018 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti. celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25. decembra 2017
nás navždy opustila pani Judita Balašková
narodená 18. októbra 1928
naposledy bytom Polom č. 12.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Juditou Balaškovou
bola dňa 27.decembra 2017 o 14.00 hodine v evanjelickom kostole na Polome. celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20. decembra 2017
nás navždy opustila pani Katarína Kozlíková
narodená 15. októbra 1963
naposledy bytom Hnúšťa, Š. M. Daxnera 906.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Katarínou Kozlíkovou
bola dňa 23.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.decembra 2017
nás navždy opustil pán Štefan Marek
narodený 11. apríla 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 450.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Štefanom Marekom
bude 20.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený dnes 19. decembra od 16.00 hod. do 17.00 hod. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.decembra 2017
nás navždy opustil pán Maroš Šafárik
narodený 13. novembra 1951
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Marošom Šafárikom
bude 20.decembra 2017 o 12.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti, ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.decembra 2017
nás navždy opustila pani Hilda Koroncziová
narodená 13. marca 1943
naposledy bytom Hnúšťa, V. Clementisa 214.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Hildou Koroncziovou
bola 18.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bola prevezená na kremáciu. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie  1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.decembra 2017
nás navždy opustil pán Pavel Karas
narodený 17. februára 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 137.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Karasom
bude 16.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11.decembra 2017
nás navždy opustil pán Milan Ridzoň
narodený 18. decembra 1967
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 909.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Milanom Ridzoňom
bola dňa 13.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18. novembra 2017
nás navždy opustila naša bývalá rodáčka pani Elena Maťková rodená Vonderčíková
narodená 05. júla 1943
naposledy bytom Rimavská Sobota.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Maťkovou rodenou Vonderčíkovou
bola dňa 21.novembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11. novembra 2017
nás navždy opustila pani Helena Hlôšková
narodená 28. decembra 1924
naposledy bytom DD Klenovec, predtým bytom Hnúšťa, Skalica 111.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Hlôškovou
bola dňa 25.novembra 2017 o 13.00 hodine uložením urny v miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. novembra 2017
nás navždy opustila pani Soňa Ďurčová
narodená 28. marca 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 437.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Soňou Ďurčovou
bola dňa 14.novembra 2017 o 14.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 09.novembra 2017
nás navždy opustila pani Zuzana Karasová
narodená 20. januára 1922
naposledy bytom DD Tisovec, predtým bytom Polom.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zuzanou Karasovou
bola dňa 11.novembra 2017 o 14.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02.novembra 2017
nás navždy opustila pani Mária Kochanová
narodená 31. januára 1933
naposledy bytom Rimavské Brezovo.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Kochanovou
bola dňa 05.novembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavskom Brezove. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 01.novembra 2017
nás navždy opustil pán Vlastimil Štefek
narodený 25. novembra 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 437.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Vlastimilom Štefekom
bola dňa 03.novembra 2017 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.októbra 2017
nás navždy opustil pán Ing. Gustav Knapp
narodený 29.januára 1929
naposledy bytom Hnúšťa, 1.Mája 909.
Dom smútku bude otvorený dňa 20.októbra 2017 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ing. Gustavom Knappom
bude dňa 21.októbra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.októbra 2017
nás navždy opustil pán Ladislav Fábry
narodený 10.októbra 1932
naposledy bytom Rovné 56.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ladislavom Fábrym
bude dňa 22.októbra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.októbra 2017
nás navždy opustil pán Matej Kilík
narodený 21.decembra 1968
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 178.
Dom smútku bude otvorený dňa 18.októbra 2017 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Matejom Kilíkom
bude dňa 19.októbra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 6
posledná