#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Možnosť vydať Hlasovací preukaz /HP/ pre Referendum 2023

Typ: ostatné
r Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz /HP/

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec/mesto svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec/mesto na základe žiadosti voličovi vydá HP a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní HP. 

HP oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie HP 

·        osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda, t.j. najneskôr 20.01.2023 v úradných hodinách mestského úradu alebo 

·        v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie HP bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 02.01.2023.

·        Požiadať o HP môže aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, a to najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 20.01.2023. 

Žiadosť musí obsahovať: 

·        meno a priezvisko,

·        rodné číslo,

·        štátnu príslušnosť,

·        adresu trvalého pobytu,

·        korešpondečnú adresu, na ktorú obec doručí HP.

Mestský úrad zašle HP voličovi doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

O vydanie HP môže volič požiadať aj elektronicky /e-mailom/ na e-mailové adresy: info@hnusta.sk, andrea.balintova@hnusta.sk


Vytvorené: 7. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2022 10:03
Autor: Správca Webu