#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Určenie okrskov a miestností na hlasovanie pre Voľby EP 2024

Typ: ostatné
ep V súlade s ust. §8 ods.1 a §20 ods.2 písm.b) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., sú v meste určené volebné okrsky a volebné miestnosti pre Voľby do EP, ktoré sa budú konať dňa 8.6.2024 nasledovne:

V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a § 20 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli určené volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024 v meste Hnúšťa nasledovne:

 

Počet vytvorených okrskov na konanie Volieb do Európskeho parlamentu :     8

 

Sídlo miestnosti na  konanie referenda (adresa)    

 

Číslo okrsku

Sídlo : Miestnosť na hlasovanie v okrsku

1

Kultúrny dom  Hačava, 981 01 Hnúšťa

2

Zasadačka MsÚ,  Francisciho 74, Hnúšťa

3

Kultúrny dom, ul. Rum.armády 195, Hnúšťa

4

Kultúrny dom, ul. Rum.armády 195, Hnúšťa

5

Základná škola, Nábr. Rimavy 452, Hnúšťa

6

Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa

7

Špeciálna ZŠ, Zápotockého 127, Hnúšťa

8

Klubovňa , Ul. Dolná 61, 981 01 Hnúšťa

 

Číslo okrsku

Popis ulíc spadajúcich do volebného okrsku

Miestnosť           na hlasovanie            v okrsku

1

Hnúšťa - mestská časť Hačava

 

Kultúrny dom č. 63

Hačava

2

SNP 438,439,440,441, M.R.Štefánika 443, 

Hlavná l2-43,437, Železničná, Ždiar, Troska, Brandzová,  Brezina, Križanova, Mútnik,          

mestská časť Polom,  mestská časť Brádno

Obradná sieň MsÚ

Francisciho 74

Hnúšťa

3

Kotlišská, Kotlište, l.mája 523-55l, 620-623, 727, 728, Jilemnického, Francisciho, Rad, Skalica, Kraskova, Fučíkova, Iváčka, Partizánska, Hrebendova, Rum.armády,  Nám. Janka Francisciho 

Kultúrny dom

ul. Rum.armády 195

Hnúšťa

4

IBV - Budovateľov, Sinecká,  Hurbanova, Mládeže, Vansovej,  Mierová, Banícka, Poľná, Pokroku, l.mája 907-908-909, 5l3-520,624-645            

Kultúrny dom

ul. Rum.armády 195

Hnúšťa

5

Sídlisko - Nábrežie Rimavy,  Hlavná 434(2), 435, 436, 375(26), 376(21), 419(6), 420(6), 428(2), Š.M.Daxnera, M.R.Štefánika 444, 445, ul. Športová, Hnúšťa-Maša (98)            

Základná škola

Nábrežie Rimavy 475

Hnúšťa

6

Celá ul. Klokočova - sídlisko

Základná škola Klokočova 742

Hnúšťa

7

Hnúšťa č. Likier Kolónia -  ul. Švermova, Vl.Clementisa, Bottova, J.Kráľa, Sládkovičova, Zápotockého, Školská, Bakulíniho, Kpt.Nálepku, Jesenského, Štúrova   

Špeciálna ZŠ

Zápotockého 127

Hnúšťa

8

Hnúšťa – mestská časť Likier – ul. Dolná a Horná

Klubovňa Dolná č. 61, Hnúšťa -Likier

 

V okrskoch dochádza k zmene v príslušnosti niektorých adresných bodov  : 

z okrsku č. 3 (hlasovacia miestnosť "zrkadlovka" v Kultúrnom dome)  

prechádzajú rodinné domy a bytové domy na Ulici Hlavnej so súp. číslo 434, 375, 376,  419, 420, a 428  a časť Maša

do okrsku č. 5  (Zákllaná škola Janka Francisciho Rimavského na Nábreží Rimavy.)

 


Vytvorené: 15. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2024 14:03
Autor: Správca Webu