#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotácie z rozpočtu mesta Hnúšťa na rok 2020

Typ: ostatné
ilustračný obrázokMestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 13/243/2020 zo dňa 25. 2. 2020 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2020 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta.

Dotácie sú poskytované na základe uzatvorenej písomnej zmluvy a podliehajú povinnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Rozpis schválených dotácií je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Organizácia IČO Výška dotácie na r. 2020
 • Taekwondo klub Hnúšťa
 • 35998661
 • 5 000 €
 • Kick-box Leon Hnúšťa
 • 42392543
 • 2 000 €
 • Klub slovenských turistov
 • 30231426
 • 800 €
 • Mestský kynologický klub Hnúšťa
 • 42198640
 • 1 200 €
 • Volejbalový klub Iskra Hnúšťa
 • 14220202
 • 5 500 €
 • Futbalový klub Iskra Hnúšťa
 • 14223040
 • 15 500 €
 • Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa
 • 42196400
 • 1 000 €
 • Fitnes klub Iskra Hnúšťa
 • 42194083
 • 3 500 €
 • Bedmintonový klub GMH 
 • 00160610
 • 1 500 €
 • Športový klub GLADIATORS 
 • 42393540
 • 800 €
 • OZ Rovnaké šance v SR
 • 37957139
 • 200 €
SPOLU   37 000 €
     
Organizácia IČO Výška dotácie na r. 2020
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
 • 00698172
 • 900 €
 • OZ Klub rómskych aktivistov na SR
 • 37889010
 • 1 100 €
SPOLU   2 000 €

Vytvorené: 3. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2020 10:44
Autor: Správca Webu