#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hospodárenie mesta Hnúšťa z pohľadu spoločnosti INEKO

Typ: ostatné
.Mesto Hnúšťa sa v celkovom rebríčku finančného zdravia 138 miest Slovenska umiestnilo na 35. mieste. Cieľom projektu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC. Spracovávajú informácie o hospodárení miest a obcí a snažia sa o čo najobjektívnejšie posúdenie stavu ich hospodárenia.

Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie). Analýzu vykonávajú raz ročne, keď sú dostupné nové údaje o hospodárení samospráv a zameriavajú sa pritom najmä na vývoj počas uplynulého roka.

Mesto Hnúšťa v rámci vykonanej analýzy finančného zdravia dosiahlo za rok 2017 výborné hodnotenie 5,2 a teda má výborné finančné zdravie. 

Celkový dlh mesta bol na úrovni 0% pričom priemer samospráv SR bol na úrovni 18,9%.

Bilancia bežného účtu mesta bola na úrovni 9,4% a v v porovnaní s priemerom SR je to len o 1,6% menej. Ukazovateľ informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného účtu. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) zo svojich bežných príjmov (napr. daňové príjmy). Ak samospráva vytvorí na svojom bežnom účte prebytok, môže ho následne využiť na investovanie (obnova či zveľaďovanie majetku), na zníženie dlhu, prípadne na tvorbu rezerv. Stred škály hodnotenia bilancie účtu sa pohybuje na úrovni +5%, čo v prípade mesta predstavuje hodnoty smerujúce k zvyšujúcemu sa pozitívnemu hodnoteniu.

Celkový dlh mesta na 1 obyvateľa bol vo výške 0 € (priemer SR 87 €) a čistý majetok mesta v prepočte na 1 obyvateľa bol vykázaný vo výške 2562 € (priemer SR len 1404 €).

Celá podrobná analýza finančného zdravia mesta Hnúšťa a porovnanie s ostatnými podobnými mestami je dostupné na tomto odkaze: http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=650

http://www.hospodarenieobci.sk/rebricky/?typ=m&fz=skore,i5,i6,i9&year=2017&sort=fzskore|desc&show=26-50


Vytvorené: 6. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 11. 2018 09:47
Autor: Správca Webu