#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Jesenná deratizácia v meste

Typ: ostatné
ilustračné fotoV meste Hnúšťa bude počas mesiaca november prebiehať deratizácia verejných priestranstiev, ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov. Zároveň bude prebiehať aj deratizácia kanalizačnej sústavy vo vlastníctve StVPS a.s.. Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú aj podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

VYZÝVAME OBČANOV, AK ZAREGISTROVALI ZVÝŠENÝ VÝSKYT HLODAVCOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH A VEREJNÝCH POZEMKOCH, aby NÁM to NAHLÁSILI NA MSÚ HNÚŠŤA, 047/2028824.

Za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti a čo najlepšieho výsledku deratizácie odporúčame všetkým bytovým družstvám, bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území mesta Hnúšťa, ako aj vlastníkom bytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili svoju povinnosť v zmysle §51 ods. 1 písm. a) a §52 ods. 1 písm. k) zákona NRSR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie.

Prosíme občanov aby sa nechytali a nedotýkali náhodne nájdených nástrah alebo uhynutých škodcov. V prípade takéhoto nálezu ihneď kontaktujte zodpovednú spoločnosť uvedenú v prílohe.

V prípade potreby problémy môžete konzultovať s toxikologickým informačným centrom: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. č. 02 547 74 166.


Prílohy

Vytvorené: 28. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2019 15:24
Autor: Správca Webu