#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Keď senior vďaka svojej dobrovoľnej angažovanosti získa významné ocenenie

Typ: ostatné
Mesto Hnúšťa môže byť právom hrdé, že takéhoto vzácneho obyvateľa má. Pani Mária Zdechovanová je človekom s neuveriteľným elánom, energiou a odhodlaním podávať pomocnú ruku seniorom v meste každý jeden deň.

Vedenie Mesta Hnúšťa ocenilo a váži si jej snahy pri práci so seniormi v meste, preto ju nominovalo na ocenenie Srdce na dlani v kategórii seniorský dobrovoľník nad 50 rokov, ktoré v rámci Banskobystrického kraja už po 16. krát organizovalo Centrum dobrovoľníctva n.o..

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 30 nominácií. O udelení ocenenia Srdce na dlani rozhodovala hodnotiaca komisia zastúpená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v kraji, ako aj  oceneným dobrovoľníkom z predchádzajúceho ročníka udeľovania ocenení Srdce na dlani (2021). Hodnotiaca komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 13 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne Mgr. art. Ivety Bencovej. A práve jedno takého ocenenie získala aj Pani Mária Zdechovanová.

Už sedemnásť rokov je pani Mária Zdechovanová výkonnou členkou hnúšťanského „senior klubu“, je osobou s tvorivými nápadmi,  obohacujúcimi činnosťami v rôznych oblastiach ľudského poznania a všestrannej starostlivosti o seniorov nášho mesta. Od roku 2015 pôsobí vo funkcii predsedníčky Senior klubu v Hnúšti.  Svojou neúnavnou vitalitou pomáha hlavne v oblasti voľnočasových aktivít rôzneho druhu – kultúra, turistika, organizovanie spomienkových a oddychových zájazdov pre našich seniorov, spolupráca s podobnými klubmi miest v regióne ako aj zapájanie seniorov do podujatí mesta.

Ako dobrovoľníčka a človek s veľkým srdcom organizuje voľný čas mnohým seniorom v meste. Pravidelne plánuje akcie a podujatia, v rámci ktorých navštevujú prírodu, spievajú v spevokole, recitujú, nacvičujú krátke divadelné scénky, spolupracujú so školami, škôlkami, Centrom voľného času, s kultúrou. Pripravuje rôzne tematické tvorivé dielne, s priateľkami pravidelne súťažia vo varení kotlíkových špecialít, organizuje prednášky a besedy o živote seniorov, o medzigeneračných vzťahoch, o informačných technológiách a ich vnímaní seniormi, motivuje seniorov k čítaniu a účasti na besedách so spisovateľmi v knižnici, každoročne zapája svoju generáciu a priateľov do fašiangových sprievodov v maskách a mnoho mnoho iného.

„Uvedomujeme si, že starší ľudia v sebe skrývajú mnohé poklady, avšak vekom a mnohými zdravotnými ťažkosťami veľakrát strácajú prirodzenú radosť, preto veríme, že potešenie sa dá nájsť aj v jednoduchých situáciách a prirodzených momentoch pri rozhovoroch či voľnočasových aktivitách, alebo inak spoločne stráveným časom a naša teta Marienka (ako ju v Hnúšti familiárne voláme) je presne takým človekom, ktorý toto dokáže. Človekom, ktorý „nakopne“ každého seniora a pre nás z mladšej generácie je neuveriteľným vzorom, ako žiť život. Aj napriek svojmu ťažkému životnému osudu svoje srdce rozdáva každému, s kým sa stretne. Vďaka nej majú naši seniori naozaj pocit, že život nekončí, ale každou akciou, ktorú zorganizuje, práve naberá na obrátkach. Preto sa v nás slovo dobrovoľník jednoznačne spája s našou tetou Marienkou, ktorá je nositeľkou dobra, nezištnej pomoci generácii seniorov v našom meste a pre nás „mladších“ nositeľkou inšpirácií ľudskosti“, vyjadrila sa Ing. Michaela Hroncová, vedúca oddelenia vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Hnúšti.


Vytvorené: 15. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 12. 2022 15:10
Autor: Správca Webu