#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MODERNIZÁCIA CESTY I.TRIEDY ČÍSLO 72

Typ: ostatné
Modernizácia cesty I. triedy číslo 72 1 Štátna cesta I/72 v celkovej dĺžke 104,989km, predstavuje dôležitú spojnicu v línii sever – juh v banskobystrickom regióne a výrazne ovplyvňuje rozvoj tejto časti regiónu.

Riešený úsek cesty má dĺžku zhruba 6,65 km a začína v km 16,5 pred obcou Rimavské Brezovo a končí v km 23,15 v meste Hnúšťa (po vstup do mesta od Tisovca). Tento úsek prakticky vo všetkých ukazovateľoch svojimi parametrami nespĺňa požiadavky cesty prvej triedy (viditeľné pozdĺžne a priečne trhliny a preliačiny). Nedostatočné parametre komunikácie, ako aj zlý technický stav si vynútili potrebu jej rekonštrukcie so zabezpečením zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Rekonštrukčné práce boli začaté v mesiaci apríl 2023 a predpoklad ukončenia prác je v apríli 2024. Okrem samotnej výmeny obrusnej a ložnej vrstvy (cca 10 cm asfaltu) sa asi v jednej pätine celého úseku na rôznych miestach, budú meniť aj konštrukčné vrstvy vozovky, tzv. zlé podložie, ktoré spôsobuje, že sú viditeľné pozdĺžne a priečne trhliny a preliačiny a vozovka potom nemá dostatočnú únosnosť hlavne pre nákladnú dopravu. Okrem samotnej rekonštrukcie vozovky, budú zrekonštruované aj nástupiská autobusových zastávok, pribudne osvetlenie všetkých priechodov pre chodcov a kompletne sa zrekonštruuje aj most ponad rieku Rimava pri mestskom úrade v Hnúšti, ktorý má stavebnotechnický stav vedený ako „Veľmi zlý“.

Preto Vás v celom tomto období prosíme za realizátora stavby o trpezlivosť, ohľaduplnosť a hlavne bezpečnosť cestnej premávky, aby sa predovšetkým predchádzalo možným kolíziám, materiálnym škodám a nebodaj zraneniam.


Vytvorené: 1. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2023 13:19
Autor: Správca webu II