#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022

Typ: ostatné
NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022 1 Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2022 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 16 ods. 9 citovaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet je zverejnený na úradnej taubli na web-stránke mesto.hnusta.sk. Schvaľovanie záverečného účtu bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.

Pripomienky k návrhu je možné uplatniť do 10 dní od zverejnenia návrhu, a to osobne u vedúcej oddelenia ekonomiky a financovania, telefonicky na 047/2028818, alebo elektronicky na e-mail katarina.trnavska@hnusta.sk.


Vytvorené: 9. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 6. 2023 13:27
Autor: Správca webu II