#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HNÚŠŤA ZA ROK 2018

Typ: ostatné
rMesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2018 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 16 ods. 9 citovaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle ust. § 6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom zriadení dňom zverejnenia návrhu Záverečného účtu mesta Hnúšťa začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky (na adresu info@hnusta.sk ) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Rokovanie o ňom má v programe Mestská rada a následne o ňom budú rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí.

 

Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2018

Prílohy k záverečnému účtu mesta 2018


Prílohy

Vytvorené: 6. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 6. 2019 10:55
Autor: Správca Webu