#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NÁVRHY NA UDELENIE VEREJNÉHO OCENENIA MESTA HNÚŠŤA

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Hnúšťa, 21.3.2024 - Mesto Hnúšťa vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Hnúšťa, ktoré sú každoročné udeľované v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti počas konania Dní mesta Hnúšťa.

Podmienky udelenia ocenení mesta Hnúšťa upravuje Štatút mesta Hnúšťa.

Mesto Hnúšťa môže udeliť verejné ocenenia  kategóriách Čestné občianstvo, Cena mesta Hnúšťa, Cena primátora mesta, ktorú udeľuje výhradne primátor mesta.

 

1. Návrh na udelenie Ceny mesta Hnúšťa môžete predložiť pre jednotlivca, kolektív, skupinu osôb, inštitúcie a právnické osoby s trvalým pobytom, resp. pôsobením spravidla na území Hnúšte.

Cena mesta sa udeľuje za:

  • vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mesta,
  • významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.

 

2. Návrh na udelenie Čestného občianstva môžete predložiť pre fyzickú osobu, ktorá sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj a zveľadenie mesta, alebo ktorá obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

 

Návrhy na udelenie verejných ocenení je potrebné doručiť do 19.4.2024 na predpísanom tlačive Návrh na udelenie ocenenia Cena mesta.docxNávrh na udelenie ocenenia Čestné občianstvo.docx, ktoré sú uverejnené aj v prílohe, alebo sú dostupné na sekretariáte primátora,  a to osobne do podateľne Mestského úradu v Hnúšti, poštou na adresu Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, alebo elektronicky na michaela.hroncova@hnusta.sk.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené, návrhy schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná na mimoriadnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci Dní mesta Hnúšťa dňa 31.5.2024.


Prílohy

Vytvorené: 21. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2024 11:34
Autor: Správca Webu