#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OPATRENIA KŠ MESTA ZO DŇA 6.5.2020

Typ: ostatné
OPATRENIA KŠ MESTA ZO DŇA 6.5.2020 1Primátor mesta zvolal zasadnutie Krízového štábu Mesta Hnúšťa, ktoré sa konalo dňa 6. mája 2020 o 10.00 hod. Mestský KŠ prijal nasledovné opatrenia:

Krízový štáb prijal nasledovné opatrenia: 
 
o Krízový štáb zrušuje opatrenie o zákaze ambulantného predaja na území mesta. S účinnosťou od 6. mája 2020. o Krízový štáb zrušuje opatrenie o zákaze naplánovaných schôdzí a stretnutí spolkov, spoločenstiev a organizácií na území mesta a zrušuje zákaz prezenčnej formy konania zasadnutí komisií MsZ. Odporúča, aby sa zasadnutia komisií uskutočňovali v zasadačke MsÚ (v prípade potreby v sobášnej sieni). Odporúča predsedom komisií zabezpečiť vzájomnú koordináciu zasadnutí, tak aby termíny zasadnutí nekolidovali a aby sa uskutočňovali priebežne, v režime: jedna komisia denne so začiatkom najneskôr o 15.30 hod., s účinnosťou od 6. mája 2020. 
 
o Krízový štáb zrušuje zákaz schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe Mestského bytového podniku s účinnosťou od 6. mája 2020. 
 
o Krízový štáb odporúča mestskej polícií zabezpečiť, v rámci svojich kompetencií, dodržiavanie obmedzení prevádzkovej doby v zariadeniach verejného stravovania od 06:00 do 20:00 hod. s účinnosťou od 6. mája 2020. 
 
o Krízový štáb zrušuje opatrenie o uzatvorení vonkajších športovísk, s účinnosťou od 6. mája 2020. 
 
o Krízový štáb zrušuje opatrenie o zákaze akcii ZPOZ. Odporúča určiť presný počet  prítomných na obrade v sobášnej sieni MsÚ, na základe kapacity miestnosti, v zmysle Opatrení UVZ s účinnosťou od 6. mája 2020. 
 
o Krízový štáb zrušuje opatrenie o zatvorení mestskej knižnice pre verejnosť s účinnosťou od 1. júna 2020. 
 
o Krízový štáb zrušuje opatrenie o prerušení distribúcie platobných výmerov na miestne dane a poplatky s účinnosťou od 6. mája 2020 
 
o Krízový  štáb zrušuje obmedzenia pre zamestnancov mesta – opatrovateľky opatrovateľskej služby týkajúce sa rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby pre jej prijímateľa s účinnosťou od 6. mája 2020. 
 
o Krízový štáb odporúča Technickým službám začať s prípravou na sezónu letného kúpaliska s predpokladom otvorenia od 1.7.2020. Ďalšie informácie budú upresnené priebežne v priebehu mesiaca jún. 
 
 
 


 
 


Vytvorené: 11. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2020 10:04
Autor: Martina Stejskalová