#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OPUSTIL NÁS ČESTNÝ OBČAN MESTA HNÚŠŤA MUDR. VILIAM UJHÁZY, DRSC.

Typ: ostatné
foto Nebol to len lekár, onkológ, vedec, akademik. Bol to predovšetkým človek, ktorý neskutočne miloval svoj rodný kraj. Je to kraj hoden ľúbosti - hovorieval.

Meandre Rimavy, starý mlyn,

Túlal sa tadiaľ a oni s ním.

Pod chrbtom Kríža mäkký mach.

Prísť po tme domov, žiaden strach.

Zadná lavica školy obecnej,

s Karolom chodili do útrob jej.

Šibalstvá detstva dávne sú,

už len spomienky ich ponesú.

Pokojné lúky sinecké, krútňavy, hate,

aj v smrti studenej si ich pamätajte.

Hrsť zeme, slaná slza, rodný dom,

zašumel... a zmĺkol jeden strom...

Jeho láska k tomuto protestantskému kúsku malohontskej zeme, posiatemu gotickými kostolíkmi, bola očividná. Hnúšťa vždy bola pre neho pupkom sveta a myslieval na ňu denne. Každé ráno si otvoril internet a sledoval cez kameru, umiestnenú na rohu mestského úradu, dianie na hlavnej ulici. Každé ráno... Kdekoľvek bol, kdekoľvek sa pohyboval, či už to bolo v práci a či na akademickej pôde, vždy k svojmu podpisu nezabudol pripísať „Hnúšťan“! 

MUDr. Viliam Ujházy, čestný občan nášho mesta sa narodil 18. apríla 1926 v Hnúšti. Štúdium na lekárskej fakulte Univerzity Komenského  v Bratislave ukončil v roku 1947. Svoju lekársku prax začal v roku 1955 na vtedajšom Onkologickom ústave so sídlom v Bratislave zriadenom v bývalej Nemocnici sv. Alžbety pre chronicky chorých ako sekundárny lekár na klinickom oddelení chemoterapie nádorov. Jeho odborné zameranie ovplyvnila klinická práca s takými osobnosťami slovenskej onkológie akými boli doc. MUDr. A. Winkler a MUDr. Vlado Černý. Po oddelení klinickej časti ústavu od experimentálnej vznikol Ústav experimentálnej onkológie SAV.

Od roku 1968 viedol Viliam Ujházy Oddelenie experimentálnej chemoterapie nádorov. Jeho vedecké zameranie bolo koncentrované na cytostatiká, na mechanizmus ich účinku a na štúdium získanej rezistencie voči týmto proti-nádorovým liekom. V tejto oblasti dosiahol významne výsledky. Zaslúžil sa, okrem iného aj o to, aby onkológia bola uznaná ako vedecký odbor. Jeho vedecká aktivita bola účinne využitá na zahraničných pobytoch na významných svetových onkologických pracoviskách, akým je Chester Beatty Cancer Research Institute v Londýne a Roswell Park Memorial Institute v Buffale, kde bol na študijných pobytoch. V rokoch 1983-1991 vykonával funkciu riaditeľa Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Jeho veľkou zásluhou bolo to, že na ústave kreoval žičlivú vnútornú atmosféru a prostredie, ktoré dovolilo aj v minulých dobách, kedy to nebolo tak samozrejmé, vyrásť ďalším vedeckým osobnostiam. V rokoch 1990-1994 pôsobil ako člen predsedníctva SAV. Významne reprezentoval SAV v zahraničí v podobe členstva v štipendijnej komisii Medzinárodnej Únie boja proti rakovine a vo Svetovej zdravotníckej organizácii. MUDr. Viliam Ujházy, DrSc. bol pri založení vedeckého onkologického časopisu NEOPLASMA v roku 1957. Dlhodobo a vynikajúco vykonával úlohu hlavného redaktora, a to nepretržite až do roku 2017. Pod jeho vedením sa časopis NEOPLASMA stal medzinárodne uznávaným onkologickým časopisom s neustále sa zvyšujúcou kvalitou a impakt faktorom. Časopis tak úspešne reprezentuje Ústav experimentálnej onkológie SAV, BMC SAV, doma i vo svete.

Umrel 18. apríla 2023 vo veku rovných 97 rokov.

Česť jeho pamiatke.


Vytvorené: 25. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2023 12:49
Autor: Správca Webu