#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Typ: ostatné
Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 981 01 Hnúšťa, pre funkčné obdobie od 1.9.2019 do 31.8.2024

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné predpoklady a požiadavky sú uvedené v prílohe oznámenia. 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie MŠ NR Hnúšťa – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť (osobne alebo poštou – rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) do 16. júla 2019 na adresu: Mestský úrad, Francisciho 74 , 981 01 Hnúšťa.

 

PRÍLOHA - VK oznámenie


Príloha

Vytvorené: 27. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2019 14:40
Autor: Správca Webu