#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Petícia za zvýšenie počtu volebných obvodov

Typ: ostatné
petZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU, KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY

Vážení občania,  sme presvedčení, že súčasný volebný systém negarantuje regiónom spravodlivé zastúpenie v parlamente čo vedie  k tomu,  že prijímané  zákony  nezohľadňujú  potreby  obyvateľov  celého  Slovenska, a najmä nie tých vzdialenejších od Hlavného mesta. Žiadame taký systém voľby poslancov, ktorý zabezpečí, že každý kraj Slovenska bude mať svojho zástupcu v parlamente a tento bude hájiť regionálne záujmy.  Text petície znie :  My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby prezident republiky vyhlásil referendum s nasledujúcou referendovou otázkou:  „ Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: "Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov."? 

Petíciu môžete podpísať aj na mestskom úrade v Hnúšti na prízemído termínu 10.4.2022.

Združenie miesta a obcí Slovenska presadzuje:

- VIAC  VOLEBNÝCH  OBVODOV  PRE  PARLAMENTNÉ  VOĽBY  -  8  AKO   KRAJOV

- VÄČŠIE  ZASTÚPENIE  REGIONÁLNYCH  POLITIKOV  V NÁRODNEJ  RADE  SR

- PRESADZOVANIE  ZÁUJMOV  PRI  ROZVOJI  REGIÓNOV  V NR SR

- KAŽDÝ  KRAJ  MUSÍ  MAŤ  ROVNAKÝ  PODIEL  V ZASTÚPENÍ  V PARLAMENTE

https://www.zmos.sk/peticia.html

peticia plagat a4-1.pdf (251.2 kB)

 


Príloha

Vytvorené: 14. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2022 12:42
Autor: Správca Webu