#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Podielové dane kulminujúce okolo nuly

Typ: ostatné
Podielové dane kulminujúce okolo nuly Hnúšťa, 22.5.2024 - Výnos dane z príjmov fyzických osôb tvorí najvýznamnejší zdroj rozpočtových príjmov mesta Hnúšťa, preto je úroveň kvality poskytovaných samosprávnych činností, ktoré je mesto povinné zo zákona plniť, značne závislá od úrovne jeho plnenia.

Neúmerné a nekoncepčné zvýšenie daňového bonusu v zákone o dani z príjmov schválené v r. 2022 bez adekvátnej kompenzácie rozpočtov samospráv negatívne ovplyvnilo príjmy samospráv, čo malo vplyv na plnenie rozpočtov miest a obcí už počas roka 2023, kedy medziročný rast príjmov z podielových daní pre mesto Hnúšťa dosiahol úroveň len 1,64 % pri priemernej ročnej inflácii na úrovni 10,5 %. Dopad tejto legislatívnej zmeny sa začína naplno prejavovať až v tomto období, pretože sa realizujú aj vratky dane z príjmov pri jednorazovom uplatnení daňového bonusu za rok 2023 a v prípade, že by zo strany štátu nebolo dodatočne zabezpečené čiastočné dofinancovanie zo zdrojov dane z príjmu právnických osôb, samosprávy by v tomto období ostali bez akýchkoľvek príjmov z týchto zdrojov, nakoľko výber daní bol za tento mesiac na nižšej úrovni ako vyplatenie daňových bonusov.

Zodpovednosť kladená na plecia samospráv a rozsah a náročnosť prenesených kompetencií štátu sú neúmerne vysoké v porovnaní s rozsahom financovania, ktoré je na tento účel zo strany štátu zabezpečované. Preto aj mesto Hnúšťa v záujme zabezpečenia nevyhnutných služieb pre svojich občanov pravidelne prehodnocuje úroveň plnenia schváleného rozpočtu a vzhľadom na aktuálny nepriaznivý vývoj príjmovej časti rozpočtu bude nevyhnutné prijať ďalšie úsporné opatrenia a prehodnotiť realizáciu plánovaných aktivít na tento kalendárny rok, nakoľko podľa aktuálnych prognóz je pravdepodobnosť plnenia tohtoročného výnosu z podielových daní  o cca 95 000 € nižšia oproti schválenému rozpočtu a za prvých päť mesiacov tohto roka dosiahla len 92,57 % príjmov dosiahnutých za rovnaké obdobie minulého roka. Úspora prostriedkov z predchádzajúceho obdobia, z ktorej sú financované najmä investičné akcie a splátky úverov, tiež nedosiahla predpokladanú úroveň, čo bude mať negatívny vplyv na realizáciu plánovaných rozvojových aktivít mesta.

 

Martin Pliešovský

primátor mesta

 

 

 


Vytvorené: 22. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2024 14:11
Autor: Správca webu II