#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Program O krok vpred s Nadáciou SPP

Typ: ostatné
.Mesto Hnúšťa informuje záujemcov - pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientov postihnutých detskou mozgovou obrnou, o možnosti zapojenia sa do programu O krok vpred, ktorý je zameraný na podporu absolvovania rehabilitačného programu v Adeli Centre.

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou - DMO.

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje  aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.

V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu v ADELI Medical Center.

Ciele programu:

  • prispieť k skvalitneniu života ľudí s postihnutím
  • umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program
  • podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu

Komu je program určený

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci - fyzické osoby elektronicky, ktoré majú záujem absolvovať rehabilitačný program v ADELI centre a sú to:

  • jednotlivec - fyzická osoba,
  • jednotlivec – rodič dieťaťa

Suma k dispozícii

Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s Nadáciou ADELI je 50 000 EUR. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na rehabilitačný pobyt v centre do maximálnej výšky 2 000 EUR. V rámci programu tak plánujeme podporiť najmenej 25 vybraných žiadateľov. Príspevok je možné použiť len na financovanie liečebného programu, terapií a procedúr súvisiacich s rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.
Vybraným žiadateľom bude liečebný program uhradený priamo v ADELI Medical Center Nadáciou Adeli. Príjemcom finančného príspevku bude Nadácia Adeli.

Časový harmonogram programu

6. septembra 2018 - Otvorenie programu

Zverejnenie informácií a podmienok programu na web stránke a facebooku Nadácie SPP.

4. októbra 2018 - Uzávierka prijímania žiadostí

Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebieha priebežne do 4. októbra 2018 do 24:00. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do 12. novembra 2018. K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1. decembra 2018 do 31. júla 2019.

Viac informácií nájdete tu.


Vytvorené: 19. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 9. 2018 09:14
Autor: Správca Webu