#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prvé pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva

Typ: ostatné
erbV utorok 22.1.2019 po prvý krát zasadli novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti do svojich pracovných a rokovacích lavíc.

Hlavnými bodmi utorkového rokovania poslaneckého zboru boli voľba členov mestskej rady, voľba členov komisií MsZ, informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátora mesta, voľba zástupcov do obchodným spoločností mesta a školských rád.

Jednou z noviniek, ktoré primátor PhDr. Roman Lebeda zaviedol pre toto volebné obdobie je pravidelné informovanie poslaneckého zboru a občanov o svojej činnosti. Celá správa o činnosti primátora je zverejnená v prílohe tohto článku.

Funkciu člena Mestskej rady v Hnúšti budú na najbližšie volebné obdobie zastávať poslanci Mgr. Grigorij Šamin, Ing. Danka Kiráľová MPH, Matúš Golian, Mgr. Martin Pliešovský a za viceprimátora mesta bol vymenovaný Mgr. Grigorij Šamin. Komisie MsZ poslanci schválili v nasledovnom zložení:

Komisia finančná 

 1. Ing. Danka Kiráľová, MPH - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Hilda Ginisová - podpredsedníčka komisie, poslanec MsZ
 3. Ing. Ján Antal st.
 4. Ing. Eva Balciarová
 5. Mária Kradláková
 6. Roman Moncoľ
 7. Ing. Juraj Remeň
 8. Mária Zdechovanová

    

Komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku

 1. Mgr. Grigorij Šamin predseda – predseda komisie, poslanec MsZ
 2. PaedDr. Marianna Balašková - podpredseda, poslanec Msz
 3. Peter Fačka
 4. Mgr. Lucia Grešková
 5. Marcel Kaločai
 6. Igor Machyniak
 7. Jaroslav Petrok
 8. Ján Wagner

 

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

 1. Ing. Miroslava Vargová – predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Mgr. Martin Pliešovský - podpredseda, poslanec MsZ
 3. Mgr. Viktor Brádňanský
 4. Mgr. Martina Fecková
 5. Mgr. Štefan Horváth
 6. Jana Kišová
 7. Bohuš Kováčik
 8. Michal Macháček

  

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

 1. Matúš Golian predseda – predseda komisie, poslanec MsZ
 2. Mgr. Grigorij Šamin - podpredseda, poslanec MsZ
 3. Ing. Ján Antal
 4. Ing. Martina Horváthová
 5. Pavel Kyseľ
 6. Ing. Michal Lumnitzer
 7. Ing. Anna Miklová
 8. Juraj Šutta

 

Komisia školstva, kultúry a športu

 1. Mgr. Marián Petrok – predseda komisie, poslanec MsZ
 2. PhDr. Margita Féderová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
 3. Štefan Bukviar
 4. Mgr. Janka Cikraiová
 5. Dušan Ďubek
 6. Mgr. Lukáš Petrok
 7. Mgr. Miroslava Štefániková
 8. PaedDr. Eva Ulická

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

 1. Mgr. Katarína Moncoľová – predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. MUDr. Ľubica Zollerová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
 3. Mgr. Martina Danielisová
 4. Mgr. Mária Demeová
 5. PhDr. Erika Kováčová
 6. Mgr. Elena Medveďová
 7. Ing. Marián Michalík
 8. Filip Rohárik

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

 1. Janka Vinclavová - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Erika Morová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
 3. Peter Brádňanský ml.
 4. Zdenko Búr
 5. Kamil Hýbela
 6. Pavel Polčáni
 7. Radoslav Repka
 8. Peter Vojtek

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

 1. Hilda Ginisová - poslanec (KDH)
 2. PhDr. Margita Féderová - poslanec (SNS)
 3. PaedDr. Marianna Balašková - poslanec (NEKA)
 4. Ing. Danka Kiráľová, MPH - poslanec (NEKA)
 5. Mgr. Marián Petrok - poslanec (DS)

 

V závere rokovania Mgr. Diana Vojenčiaková, riaditeľka MsKS, informovala prítomných o prípravách Dní mesta Hnúšťa 2019 a o možných hudobných kapelách, ktoré by mali počas sobotného večera vystúpiť. V programovej ponuke sú hudobné zoskupenia skupina Virvar, Janko Kulich & Kolegium, skupina Hex a skupina Lucie Revival.

 


Príloha

Vytvorené: 30. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2019 08:47
Autor: Správca Webu