#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ - 5.ročník

Typ: ostatné
.Súťaž vo varení tradičných jedál
Organizátori súťaže: Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a Obec Kokava nad Rimavicou
Termín: 6. október 2018 (sobota) od 9,00 hodiny
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou – Námestie 1. mája (pred kultúrnym domom)

Časový harmonogram súťaže:

09,00 - 10,00      Registrácia družstiev   

10,00 - 12,30      Príprava súťažných jedál

12,30 - 13,00      Ochutnávka jedál porotou

            13,00 - 13,30      Vyhodnotenie jedál a stánkov

 Podmienky:

·  Varenie tradičných jedál z regiónu.

.  Súťaže sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zastupuje  mesto, obec, podnikateľa  alebo občianske združenie.

·  Počet členov súťažného družstva: 3 - 5.

·  Počet súťažných družstiev je limitovaný.

·  Organizátori súťaže zabezpečia pre súťažné družstvo: stánok, stoly a lavice na prípravu jedál, vrecia na odpad, kotlíky, drevo pod kotlíky (ak bude potrebovať), prívod elektriny  (ak bude potrebný), prístup k vode, umelohmotné  taniere  resp. misky, lyžice resp. vidličky a nože v počte 20 ks/družstvo.

·  Každé družstvo si musí zabezpečiť výzdobu stánku, suroviny a ingrediencie na varenie tradičného jedla, potrebné náradia a nádoby, zástery, pokrývky hlavy, plynové horáky a propan- butanovú fľašu (ak bude potrebné) a podľa uváženia čo bude potrebovať.

·  Všetky ingrediencie na prípravu tradičných jedál musia byť v surovom stave bez predprípravy, predvarenia a pod..

·  Po odobratí degustačných porcií  pre porotu môže každé družstvo ponúkať zvyšné porcie na ochutnávku pre účastníkov podujatia za príspevok na úhradu nákladov spojených s realizáciou podujatia jednotlivým družstvám.

 

Hodnotenie:

·  Odborná porota bude hodnotiť vzhľad, chuť, vôňu, konzistenciu a servírovanie jedla, pričom za každé z uvedených kritérií možno získať maximálne 5 bodov.

 

Hodnotené bude len jedno jedlo!!! ( v prípade, že by súťažné družstvo varilo viac druhov, vyberie si len jedno, ktoré bude hodnotené)

Hodnotená bude aj výzdoba stánkov jednotlivých súťažných družstiev.

 

Odmeny:

· Každé družstvo získa ďakovný list za účasť a prvé tri víťazné družstvá získajú diplom a vecné ceny.

 

Prihlasovanie do súťaže a informácie:

Záväznú prihlášku spolu s požiadavkami zašlite najneskôr do 5.10.2018 do 12,00 na emailovú adresu: ozrodon@pmxmail.sk.

Prihláška

V prípade nejasností sa informujte:

Milada Kochanová , manažérka mikroregionu -   0907 806 230


Príloha

Vytvorené: 12. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2018 12:44
Autor: Správca Webu