#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

ROK UBEHNE AKO VODA V RIMAVE

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Hnúšťa, 20.2.2024 - "V roku 2023 sa uskutočnili mnohé kontaktné stretnutia a udialo sa veľa zásadných jednaní, ktoré považujem za prínosné pre napredovanie a rozvoj Hnúšte." Týmito slovami začína predstavenie svojho roku vo funkcii primátor mesta Martin Pliešovský.

Dôležitý bol kontakt a pomenovanie problému výstavby s predstaviteľmi obchodného reťazca Lidl a ich partnermi z OP centra, ktorá dnes už kulminuje na bode úspechu, ale ktorej predchádzali konzekventné rokovania so zástupcami Slovenskej správy ciest. Rovnako považujem za úspešné začatie a dnes už aj ukončenie revitalizácie vnútrobloku na ulici 1. mája (v hodnote 770 tis.), ktorý uvedieme do plnej prevádzky v jarnej sezóne. Zrekonštruovanú secesnú vilu lekárnika Petrivaldského sme v rámci akcie „Prepni na Revúcu“ (Revúca – mesto kultúry 2023) slávnostne otvorili výstavou komixov „Stretnutie po rokoch“ ako spomienku na J. Francisciho a Š. Daxnera pri príležitosti ich 200-tého výročia narodenia. Verím, že oba projekty prinesú našim verejným priestorom moderný vzhľad a obyvateľom i návštevníkom mesta príjemné prostredie. 

Podarilo sa nám regenerovať budovu bývalej predajne záhradkárskych produktov na ulici Partizánskej pre potreby komunitných sociálnych služieb, ako napr. Klub seniorov, zväzy zdravotne postihnutých, protifašistických bojovníkov, Slovenský červený kríž či Materské centrum. Začalo sa s rozsiahlou a dôkladnou rekonštrukciou cesty prvej triedy I/72, vrátane mosta smerom na Tisovec, kde mesto poskytuje mimoriadnu súčinnosť zhotoviteľovi a s investorom vyjednalo aj rekonštrukciu chodníkov smerom do Likiera, výmenu poškodenej kanalizácie a predĺženie chodníka k autobusovej zastávke pri nemocnici. Vzájomná spolupráca nám umožnila rekonštrukciu ciest k záhradkárskym oblastiam Iváčka a Majer, ako aj ulicu Zápotockého a dopravného ihriska, ktorého rekonštrukcia bola podporená aj dotáciou z Úradu vlády SR.

K zásahom, ktoré síce nie sú na prvý pohľad viditeľné, avšak prinášajú dôležité hodnoty, patria, napríklad nové dotácie na projektové dokumentácie pre rekonštrukciu Mestskej športovej haly, a to na zateplenie a fotovoltické panely na južnú strechu, ktoré v zime budú použité pre dokurovanie samotnej haly a v lete vyhrievanie vody kúpaliska. To isté platí aj pre rekonštrukciu nášho trhoviska v centre mesta. A v neposlednom rade sme získali 132- tisíc eur na zariadenie interiéru Petrivaldského vily, kde bude sídliť Turisticko informačné centrum, expozícia Mateja Hrebendu, J.Francisciho a malé Múzeum knihy. Preto sa úprimne teším zo vzniku nového pracovného miesta v pozícii referenta cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a projektových žiadostí. Vďaka ďalšej dotácii z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny môžeme pokračovať v práci s terénnou sociálnou službou. Bolo nám odsúhlasené zriadenie Miestnej občianskej a preventívnej služby.

Úlohou nového pasportu dopravného značenia je zachytiť existujúci stav trvalého dopravného značenia pre účely evidencie a zároveň navrhnúť nové trvalé dopravné značenie za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na cestných komunikáciách v našom meste. Ako poslanec MsZ som jeho aktuálnu verziu žiadal už v roku 2007, no dnes je už realitou a bol predstavený poslaneckému zboru.

Pod ťarchou netransparentného hospodárenia Technických služieb mesta sme boli nútení zrušiť príspevkovú organizáciu a zmeniť štruktúru mestského úradu, ktorá sa rozšírila o nové oddelenie. Zrušením príspevkovej organizácie celá činnosť TSM prešla priamo pod zriaďovateľa. Následkom toho bolo vytvorené nové Oddelenie služieb pri MsÚ Hnúšťa, ktoré operatívne začalo fungovať tak, aby obyvatelia Hnúšte nepocítili túto zmenu pri údržbe komunikácií mesta, zelených plôch a cintorínov v zimnom a letnom období, oprave a údržbe verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, správe verejného majetku a športových zariadení. Dokúpili sme zariadenie pre čistenie kanalizácií a budeme pokračovať v obnove a revitalizácii technického parku.

Vstúpil som do komunikácie s majiteľom bývalého baníckeho činžiaku i Robotníckeho domu. Podpísal som zmluvy na prepredaj pozemkov na výstavbu dvoch Domovov sociálnych služieb a jednoposádkovej stanice rýchlej záchrannej služby. 

Okrem mnohých vydarených zmien a noviniek evidujem za uplynulý rok aj také aktivity, ktoré zatiaľ svoje ovocie nepriniesli. Úprimne som očakával, že sa mi za jeden rok podarí predstaviť viac dokončenej práce. Udialo sa totiž viacero neočakávaných, no i predvídaných situácií, ktoré si vyžiadali množstvo energie,  pozornosti a času, a výrazne spomalili iné procesy. Za všetky spomeniem tie najdôležitejšie: ukončenie činnosti Gymnázia Mateja Hrebendu a ukončenie výroby výrazného zamestnávateľa v Hnúšti. O to intenzívnejšie hľadáme využitie budovy tejto školy a v spolupráci s vládou SR, Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou Sario nového investora do priemyselného parku.

Napriek všetkým rôznym prekážkam, som presvedčený, že zlepšenie kvality života v našom meste nastane.

Martin Pliešovský, primátor


Vytvorené: 20. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2024 10:23
Autor: Správca Webu