#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Situácia na Skládke TKO - aktualizácia - zmena

Typ: ostatné
SkládkaNa základe rozhodnutia Okresného úradu Rimavská Sobota – odboru KR a CO, Hasičského a záchranného zboru, vedenia Technických služieb mesta Hnúšťa oznamujeme občanom, že dnes, dňa 8. októbra o 14.00 hodine sa ukončili najzložitejšie práce na likvidácii požiaru skládky tuhého komunálneho odpadu v Hnúšti. Požiar je zlikvidovaný, teraz nastanú práce na odstraňovaní jeho následkov, v utlačení zavezenej lokality, v úprave povrchov a tvaru skládky. Situáciu však budeme aj v budúcich dňoch nepretržite 24 hod. pozorovať a monitorovať až do odvolania.

DOPLNENÉ: Slovenský hydrometeorologický ústav vydal dňa 8.10.2018 o 21.00 hod. oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Hnúšti.


Prežili sme nesmierne náročné štyri dni, počas ktorých nás sužovali viaceré obavy.
V prvom rade sa chcem takto verejne poďakovať všetkým príslušníkom Hasičského a záchranného zboru v Hnúšti, hasičom z Banskej Bystrice, Pliešoviec, Rimavskej Soboty, i každému jednotlivému zasahujúcemu pri tomto nešťastí, za ich profesionálne zvládnutie a mimoriadne nasadenie vlastných síl.

Dobrovoľníkom z blízkych našich obcí - členom DHZ Klenovec, Teplý vrch, Hrachovo a Drienčany, za poskytnutú pomoc na záchrannej akcii. V týchto dňoch sme poznali, že nenadarmo sa hovorí - v núdzi stretneš priateľa.

Poďakovanie patrí aj pracovníkom Technických služieb mesta, ktorí taktiež počas celých týchto dní neúnavne zasahovali a plnili všetky náročné úlohy, ktoré im boli dané pri likvidácii a na plochu zasiahnutú požiarom počas soboty i v nedeľu navážali autami zeminu z neďalekej skládky.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj našim spoluobčanom, ktorí trpezlivo
a so záujmom sledovali vývoj záchranárskych prác a obetavo i s porozumením dodržiavali odmedzenia, aj prípadné následky veľkého znečistenia ovzdušia a zamorenia smogom a zápachom.

Vďaka spolupráci a úspešnej koordinácii zložiek sa predišlo ďalším poškodeniam na zdraví u obyvateľov mesta a ďalším ešte väčším materiálnym škodám.
Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta

.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal dňa 8.10.2018 o 21.00 hod. oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Hnúšti.

Zrušenie smogovej výstrahy Hnúšťa 8.10.2018

 

Ako sme dňa 5.10.2018 v ranných hodinách informovali obyvateľov mesta Hnúšťa, od 02.30 horí skládka tuhého komunálneho odpadu.  Počas celého dňa na mieste zasahovalo 9 kusov hasičskej techniky, 25 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Podľa slov zástupcu Okresného úradu – krízového štábu z civilnej ochrany obyvateľstva, celý deň bolo na mieste pojazdné chemické laboratórium zo Slovenskej Ľupči, ktoré prevádzalo pravidelne po celom území mesta, v jeho blízkych susedných obciach meranie a do 19.00 hodiny sa nevyskytol žiaden únik škodlivých látok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na zdravie obyvateľov. Mierne zvýšené hodnoty tuhých látok PM10(10-22) a prachu PM2,5(9-15)  hlási (o 19.00 hod.) meteorologická stanica umiestnená pod miestnym cintorínom, momentálne však nie je nutné robiť žiadne opatrenia. 
Prosíme obyvateľov pri nočných zmenách poveternostnej situácie, aby obmedzili vetranie. 
Dym šíriaci sa z uhaseného ohniska bude zaťažovať ovzdušie v priebehu ešte niekoľkých dní. 

 

Vzhľadom na pretrvávanie smogovej situácie v lokalite mesta Hnúšťa, bola Slovenským hydrometeorologickým ústavom dňa 7.10.2018 ráno o 04.00 hod. vyhlásená VÝSTRAHA tretieho stupňa s nasledovným popisom : 

Príčinou smogovej situácie sú vysoké emisie prachu PM10  z horiacej skládky odpadu.

Vysoké koncentrácie PM10 možno očakávať v miestach zasiahnutých dymom z ešte neuhasených častí horiacej skládky. Vývoj situácie bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí lokalizovať a následne uhasiť požiar.

INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ SKUPINE POPULÁCIE, MOŽNÝCH ZDRAVOTNÝCH ÚČINKOCH A ODPORÚČANOM SPRÁVANÍ

Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 μm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.

Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Opis možných účinkov

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 μg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

 

Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

 • obmedziť dobu pobytu vonku

 • skrátiť vetranie obytných miestností

 • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotle ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:

 • Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), vznikajú pritom okrem PM10 aj ďalšie toxické látky.

 • V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky)

 • Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:

 • Pravidelne čistiť kotol a komín

 • Prikladať radšej častejšie po menších dávkach

 • Nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň

 • Ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C

 • Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.

 

 

Skládka

SHMU - tabuľka 5.10.2018 o 19.00. hod.

SHMU - tabuľka 7.10.2018 o 05.00. hod.

SHMU - výstraha smog Hnúšťa 07.10.2018

SHMU - tabuľka 8.10.2018 o 11.00 hod.

 

SHMU - výstrana smog PM10 7.10.

 

 


Prílohy

Vytvorené: 5. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 10. 2018 22:10
Autor: Správca Webu