#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých

Typ: ostatné
UNSSÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Svojim klientom poskytujú terénne služby. To znamená, že klient nemusí cestovať za potrebnou pomocou, aby sa naučil chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo, či uvariť si doma obed a upratať bez pomoci iných. Odborní pracovníci klienta navštevujú doma, kde spolu preberú zvládanie základných každodenných činností.

Dňa 18.5.2018 sa mesto Hnúšťa stretlo s predstaviteľmi UNSS, pôsobiacich v našom regióne s cieľom bližšieho predstavenia fungovania občianskeho združenia. Služby Krajského strediska ÚNSS sú určené pre ľudí so zrakovým postihnutím (slabozrakých, prakticky nevidiacich, nevidiacich) všetkých vekových kategórií, sociálne prostredie ľudí so zrakovým postihnutím (rodina, škola,zamestnávatelia...), celú spoločnosť (šírenie osvety).

Vysunuté pracovisko ÚNSS sídli v meste Lučenec, Námestie republiky 26. Občianske združenie poskytuje poradenský deň aj v Rimavskej Sobote a to každú poslednú stredu v mesiaci v čase od 9:00 do 12:00 v Centre invalidov, Daxnerová 17. 

V rámci poradenstva občianske združenie pomáha klientom zorientovať sa a riešiť problémové situácie:

 • Pri vyrovnaní sa s postihnutím

 • V sociálno –právnom poradenstve zameranom na pomoc pri uplatňovaní práv a nárokov vyplývajúcich zo sociálnej legislatívy

 • Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok napr. kuchynská hovoriaca váha, mobilný telefón s hlasovým výstupom, elektronická čítacia lupa, PC s úpravami, ale aj lupy (hradené zdravotnou poisťovňou, komerčné lupy – nehradené zdravotnou poisťovňou)

 • V oblasti vzdelávania

 • Pri uplatnení sa na trhu práce (získanie zamestnania, udržanie si zamestnania)

 • Pre sociálne prostredie klienta so zrakovým postihnutím (rodina, priatelia, spolužiaci, spolupracovníci atď)

 • Pre úpravu fyzického prostredia so zrakovým postihnutím (prispôsobenie bytu a okolia, pracovného prostredia)

 • Pre rodičov so zrakovým postihnutím alebo viacnásobným postihnutí v kombinácii so zrakovým postihnutím

V rámci sociálnej rehabilitácie naučia:

 • Priestorovú orientáciu a samostatný pohyb (chôdza so slepeckou palicou)

 • Sebaobsluhu (nácvik bežných každodenných činností napr. v kuchyni, osobná starostlivosť...)

 • Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami, optickými pomôckami a reedukácia zraku

 • Nácvik práce s počítačom ( s programom na zväčšovanie obrazovky, s hlasovým výstupom)

V prípade záujmu o poradenstvo je potrebné sa vopred objednať na telefónnom čísle 0907289855, 0911289855

Mesto Hnúšťa, sa na základe uskutočneného stretnutia a vzájomnej iniciatívy dohodlo s ÚNSS na užšej spolupráci pri poskytovaní poradenských služieb aj priamo v našom meste. Predstavenie činnosti ÚNSS verenosti a prvý poradenský deň by sa mal uskutočniť v priebehu mesiaca jún. O presnom termíne bude mesto včas informovať na svojej web stránke a v mestskom rozhlase. 

 


Vytvorené: 23. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2018 09:50
Autor: Správca Webu