#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správa o činnosti primátora mesta

Typ: ostatné
erbSpráva o činnosti primátora, ktorú predložil poslancom na Mestskom zastupiteľstve dňa 26.3.2019 (činnosť primátora v mesiaci február a marec).

Dôležité rokovania primátora:

 • Predovšetkým so zahraničným investorom, s ktorým sme už uzavreli z našej strany všetky potrebné úkony na investíciu a čakáme už len na skutočnosť, či dostane investor štátnu pomoc od agentúry SARIO
 • So pracovníkom od splnomocnenca vlády pre rómske komunity Albertom Kováčom, kde sme hľadali možnosti vyriešenia viacerých problémových lokalít marginalizovaných skupín
 • So spoločnosťou, ktorá nám ponúka rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste, ktorej bude predchádzať audit verejného osvetlenia, pretože to chceme urobiť dôkladne a vymeniť nielen lampy, ale aj stĺpy i prehodnotiť niektoré vetvy osvetlenia, aby boli efektívnejšie
 • S riaditeľkou Gemersko-Malohontského múzea, ktorá nám po skončení výstavy o baníctve v regióne prisľúbila zadarmo darovať niektoré súčasti výstavy pre naše múzeum priemyselnej histórie
 • S Petrom Falatom, novým majiteľom budovy starej školy v Kolónii a Baníckeho činžáku, kde som sa ho pýtal na jeho plány s týmito budovami. Chcem ubezpečiť verejnosť, že nedôjde k umiestneniu problémových občanov v centre mesta
 • S Mirkou Vargovou v pozícii manažérky MAS Malohont, kde sme prehodnotili Priority mesta Hnúšťa pri žiadaní prostriedkov z MAS
 • S Dušanom Ďubekom, ktorého sme požiadali, aby blížiace sa podujatie MS v kulturistike bolo lepšie prístupné Hnúšťanom, za nižšiu cenu, so vstupenkami pre Hnúšťanov v predpredaji
 • S primátorom Revúcej ohľadom spolupráce v oblasti uskladnenia odpadu
 • So starostami okolitých obcí v rovnakej veci
 • Stále riešime novú Kolektívnu zmluvu, rokovania však pribrzdila práceneschopnosť jedného z odborárskych vyjednávačov
 • S p. Vetrákom z firmy Roko ohľadom budúcnosti budovy starého internátu, zatiaľ sme sa nedopracovali k riešeniu, ale tie prvé rokovania bolo potrebné urobiť a vymeniť si informácie
 • Viceprimátor mesta G. Šamin rokoval za mňa s firmou CBA, ktorá hľadá lokalitu na umiestnenie ďalšieho supermarketu v Hnúšti
 • Vyvolali sme rokovanie aj s Roľníckym družstvom Klenovec ohľadom výmeny pozemkov, ktoré bolo úspešné a môžem povedať, že je to jeden z dôležitých krokov k vybudovaniu prvej cyklotrasy v Hnúšti a okolí
 • Absolvoval som niekoľko rokovaní a obhliadok možných objektov pre Domov dôchodcov, z ktorých nám najlepšie vyšla lokalita parku pod Špeciálnou školou v Kolónii. Ide o náš pozemok s veľmi pekným, no dnes zanedbaným parkom a som rád, že aj Komisia soc. vecí i Komisia podnikateľská sa stotožnila s týmto priestorom. Do Kolónie potrebujeme dostať život, pracovné miesta a verím, že o nejaké dva-tri roky z toho bude zariadenie, na ktoré budeme všetci pyšní.

 

Snažím sa chodiť na všetky komisie, aby som mal informácie a členovia informácie odo mňa, okrem Komisie výstavby som sa zúčastnil všetkých komisií a niektorých aj viackrát. Musím s potešením povedať, že komisie nám fungujú na oveľa vyššej úrovni ako v minulosti a som rád, že aj noví poslanci, ktorí sú predsedami komisií sa chytili týchto funkcií výnimočne dobre.

Som rád, že veľkými krokmi dobiehame vďaka novej Komisii cestovného ruchu stratené roky a stratené možnosti. Vďaka práci nových členov a predsedníčky Mirky Vargovej sme našli smer, ktorým sa chceme uberať a ktorý vyjadríme o niekoľko mesiacov v Koncepcii CR. Zaujímavosťou je aj stretnutie komisie s odborníčkou na cyklotrasy, po ktorom sme múdrejší a máme jasnejšie zámery aj v tejto oblasti.

Na mesiac apríl sme zvolali úvodné zasadnutia všetkých výborov a budem rád, ak sa niektorých z nich zúčastnia aj kolegovia poslanci.

Hľadáme dlhodobé riešenie problému s neplatičmi, obyvateľmi našich nehnuteľností bez nájomných zmlúv, obyvateľmi našich chátrajúcich nehnuteľností a obyvateľmi mesta v podmienkach nevhodných na bývanie. Máme určité plány, ktorými chceme v horizonte 5 rokov tento problém systémovo vyriešiť a v tomto ohľade chcem pochváliť ochotu a flexibilitu nášho stavebného oddelenia pod vedením Michala Vaculu.

V zvýšenej miere sa zaoberáme problematikou čistoty v meste. Prebehlo čistenie ciest a chodníkov po zimnej údržbe, neustále prebieha čistenie od odpadu, dôraz sme zamerali aj na okolie kontajnerov. Všetkých aktivačných pracovníkov o pár dní vybavíme reflexnými vestami, aby sa zvýšila ich bezpečnosť, viditeľnosť i možnosť kontroly ich práce - jednotlivé zložky podľa ich koordinátorov budú farebne odlíšení, aby sme vedeli určiť, ktorá partia kde robila, alebo aj nerobila. Hľadáme aj ďalšie riešenia pri uskladňovaní odpadu, predovšetkým kartónov neďaleko obchodných prevádzok a vyberieme dvoch aktivačných pracovníkov, ktorí sa budú každý odpracovaný deň nejaký čas venovať čistote okolo kontajnerov. Musím pochváliť jednak Juraja Šuttu za zvýšenú aktivitu a aj Milana Migaľu, ktorý jednak veľmi efektívne využíva odsúdených na verejnoprospešné práce a efektívne pracujú aj v problémových lokalitách, kde pod hrozbou pokút dokážu prinútiť obyvateľov upratať si svoje dvory a okolie. Okrem lokalít v Kolónii a Skálí to bude čoskoro aj dom na ulici Železničnej a ďalšie. Naozaj neporiadnikom v tomto meste skončili zlaté časy a ja dokonca verím, že ich postupnou prácou naučíme žiť v čistejšom prostredí. Problémy nám robia aj kontajnery na šatstvo, ktoré plánujeme, ak nemáte výhrady, z mesta odstrániť a nahradiť ich zberným miestom na použité šatstvo, ktoré by terénni sociálni pracovníci triedili a doručovali do chudobných rodín adresne a bez neporiadku okolo

V oblasti bezpečnosti reagujeme aj na podnety občanov a pripravujeme preventívnu akciu na Mútniku a Hačave – Skálí, v ktorej rozdáme obyvateľom osád reflexné prvky, čo bude preventívny krok na zvýšenie bezpečnosti ich ako chodcov pri presune do Hnúšte, i vodičov. Ďalším krokom už bude represia a teda pokuty, ale nikto z nich nebude môcť povedať že nemal možnosť, alebo financie na zakúpenie reflexných prvkov.

Intenzívne riešime aj problematiku túlavých psov. Prijali sme ponuku zahraničnej organizácie, ktorá koncom apríla bezplatne sterilizuje v meste 30 psov, prevažne v problémových lokalitách, čo je základ pre systémové podchytenie tohto problému. Stretli sme sa aj s prevádzkovateľmi útulku vo Fiľakove, s ktorými sme sa dohodli na spolupráci ohľadom útulku v Hnúšti, ktorý chceme vybudovať len malý pre 8-10 psov ako prestupnú stanicu, kde ak sa do nejakého času nepodarí umiestnené psíky adoptovať, budú nám ich brať do Fiľakova. Chceme to urobiť na občianskom princípe, s minimálnym zapojením mesta Hnúšťa a minimálnou záťažou na rozpočet. V súčasnosti zakladajú aktivisti občianske združenie a vo štvrtok rokujeme s riaditeľom veterinárnej správy, aby sme všetko pripravili v súlade s platnými normami, o týždeň na to so spoločnosťou Versaco, ktorej priestory, popri našich pozemkoch v priemyselnom parku chceme na útulok využívať.

Na Mestskom úrade prebieha príprava na organizačné zmeny, zamestnanci, ktorým sa v niečom menia náplne prác sa zaúčajú, robíme poriadok vo všetkých oblastiach pracovnoprávnych vzťahov, nové pracovné zmluvy, náplne prác a všetko, čo nám vyhodnotila analýza optimalizácie procesov ako problém. Budujeme klientske centrum, z väčšej miery s využitím našich pracovníkov na projektoch, s ktorými sme už vymaľovali aj celú budovu úradu zvnútra pod vedením Ivana Vargu a musím tiež povedať, že som rád, že týchto pracovníkov cez projekty máme a že to prezentuje smutnú realitu regiónu, v ktorom si ani veľmi zruční starší chlapi nevedia nájsť stále zamestnanie. 

Postupne vylepšujeme aj mestský web, upravili sme hlavnú stránku, doplnili VZN-ká a mnohé zanedbané súčasti, napríklad aj informácie o cestovnom ruchu v meste a okolí. Vymenili sme aplikáciu na podnety občanov, za ktorú sme ročne platili 600 eur za rovnakú bezplatnú aplikáciu – tu za pomoc ďakujem Katke Moncoľovej. Na mestskom webe už nájdete všetky čísla Hnúšťanského hlasu, aby si ich mohli prečítať aj naši rodáci žijúci mimo regiónu, za podnet ďakujem Danke Kiráľovej. Mestské noviny distribuujeme v zvýšenom náklade do všetkých schránok, čo si občania pochvaľujú a aj ich kvalita obsahu výrazne stúpla. Priestor sme sa rozhodli dať aj poslancom, aby pravidelne prezentovali svoju prácu, v marci to bola Mirka Vargová a viceprimátor Šamin, v budúcom čísle to bude Marian Petrok a Katka Moncoľová.

Pomohli sme s prevozom počítačov na naše školy, ktoré nám venovala firma Accenture, ktorej chcem touto cestou poďakovať, ide o 21 desktopov, 21 monitorov a 4 laptopy, ktoré putujú na naše 2 materské, 1 základnú školu a ZUŠ. Tento týždeň ich budeme distribuovať na školy.

Chcem vyzdvihnúť aktivitu kolegyne a riaditeľky gymnázia p. Féderovej, ktorá do poslednej chvíle bojovala za naše gymnázium, hoci sa to nepodarilo, ale ukázali sme, že sa budeme brániť svojvôli úradov. Situáciu s neotvorením ročníka 8-ročného štúdia na gymnáziu sme riešili tiež a našli sme jediný možný spôsob, ako sa pokúsiť týmto deťom ponúknuť rozšírené štúdium – s p. riaditeľkou ZŠ J. F. Rimavského p. Foldiovou sme sa dohodli na otvorení výberového ročníka s rozšírenou angličtinou. Ide o jednorázovú aktivitu a verím, že v budúcom roku nám 8-ročné štúdium otvoria.

Prebiehajú zaujímavé rokovania ohľadom zvýšenia atraktivity kúpaliska a nejaké návrhy sme na návrh Mariana Petroka premietli aj v prioritách MAS. Som rád, že Marian spolu s viceprimátorom Šaminom riešia aj problémy s vysporiadaním pozemkov pod futbalovým štadiónom a kúpaliskom, ktoré sú nevyhnutným základom na ďalšie čerpanie prípadných grantov a som rád, že sa s týmto konečne po rokoch urobí poriadok.

Trošku nám robí problémy nová legislatíva ohľadom výstavby skládok odpadu. Prípravu projektu výstavby III. etapy skládky sme zdedili nepripravenú, začíname takmer od nuly, bez potrebných analýz, ktoré musíme pripraviť v súlade s novými normami a následne vybrať najrozumnejšie riešenie pre mesto, i občanov. Z tohto dôvodu som zriadil špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá bude pravidelne zasadať k tejto problematike pod vedením viceprimátora mesta.

Pozitívnou informáciu je, že príchod novej zubárky do nášho mesta sa stáva realitou, MDDr. Kocúrová začne ordinovať v mesiaci máj v priestoroch pána Dr. Lichanca. Na úvod tu bude 2 dni v týždni, keďže ešte má ordináciu v Rožňave a od augusta prejde na plnú prevádzku a dovtedy máme čas na splnenie záväzku, že jej mesto pomôže s bytovou otázkou a chcem sa Vám naozaj poďakovať, že ste prijali v januári dobrý rozpočet, v ktorom je priestor na manévrovanie v týchto všetkých aktivitách.

Tou najdôležitejšou bude zámer vybudovať Domov dôchodcov, ktorý dnes verím podporíte a následne vytvoríme pracovnú skupinu zloženú zo všetkých poslancov, ktorá 5. apríla vycestuje na prehliadku jednej z možností prevádzky budúceho zariadenia sociálnych služieb.

Aj keď v minulosti sa na podobné akcie chodil prezentovať iba primátor, ja by som chcel, aby sme sa prezentovali všetci spolu, preto kolegov poslancov srdečne pozývam na stretnutie s pedagógmi v rámci Dňa učiteľov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok o 15:30 hod. v prístavbe Kultúrneho domu.

Určite som na viaceré veci zabudol, ale na záver sa chcem poďakovať všetkým poslancom za naozaj výnimočnú spoluprácu, akú si nepamätám za celých 10 rokov môjho kontaktu so samosprávou mesta a poďakovať občanom za podporu zmien v meste, ktorú spoločne s poslancami i zamestnancami mesta vnímame a motivuje nás do ďalšej práce.


Vytvorené: 2. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 4. 2019 10:41
Autor: Správca Webu