#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Staňte sa členom Výboru vašej mestskej časti v meste Hnúšťa!

Typ: náš tip | ostatné
Staňte sa členom Výboru vašej mestskej časti v meste Hnúšťa! Zaujímate sa o dianie vo svojom okolí? Myslíte si, že máte čo povedať a že máte nápady ako skrášliť časť mesta, v ktorej žijete? Máte záujem sa pravidelne stretávať s primátorom a poslancami v neformálnej atmosfére, ale zároveň nechcete byť viazaní množstvom povinností? Staňte sa na 4 roky zástupcom vašej ulice/časti mesta vo Výbore mestskej časti.

V súvislosti so svojim predvolebným sľubom navrhne primátor mesta Roman Lebeda Mestskému zastupiteľstvu zriadenie novinky - Výborov mestských častí. Znamená to, že mesto sa rozdelí do 10 menších obvodov, ktoré budú mať vlastný výbor zložený z aktívnych občanov. Výbory sa budú stretávať s primátorom a poslancami mesta spravidla jeden krát za štvrťrok. Na stretnutiach sa bude pripomienkovať aktivita mesta v konkrétnej mestskej časti, členovia výboru budú užšie komunikovať s primátorom a poslancami, aby boli vypočuté aj najmenšie mestské časti a jednotlivé sídliská. Účasť na stretnutiach je dobrovoľná a členstvo vo výboroch nebude honorované. Cieľom zriadenia výborov je, aby aj najmenšie mestské časti a jednotlivé sídliská mali silnejší hlas pri riadení mesta a členstvo odporúčame hlavne občanom, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje okolie a domovým dôverníkom. 

Čo napríklad môžu pripomienkovať výbory? Dopravu a parkovanie, čistotu sídlisk, výrub a výsadbu zelene, kosenie a zimnú údržbu, detské ihriská, radiť sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja mestskej časti a upozorňovať orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom okolí a iniciatívne prispievať k ich odstráneniu.

Mesto Hnúšťa v záujme priblížiť čo najviac svoju činnosť občanom, plánuje zriadiť od roku 2019 tzv. Výbory mestských častí (VMČ) nasledovne:

  • VMČ Hačava (Hačava, Hačava - Skálie, Mútnik, Polom)
  • VMČ Brádno
  • VMČ Maša
  • VMČ Skalica – Kotlište (Francisciho, 1.mája 523 - 622, Kotlište, Fučíkova, Skalica, Rad, Kotlišská, Jilemnického, Kraskova),
  • VMČ Klokočova (Klokočova a Francisciho 731),
  • VMČ 1.mája (1. mája 514-520, 624-642, 907-909, Mierová, Banícka, Poľná)
  • VMČ Hliny (Sinecká, Hrubanova, Pokroku, Budovateľov, Mládeže, Vansovej, Š.M.Daxnera)
  • VMČ Nábrežie (Hlavná, Cintorínska, Križanova, Železničná, Nám. J. Francisciho, Rumunskej armády, M.R.Štefánika, SNP, Hrebendova, Partizánska, Nábrežie Rimavy, Športová)
  • VMČ Kolónia (Vansovej, J. Kráľa, Bottova, Kpt. Nálepku, Zápotockého, Školská, V. Clementisa, Štúrova, Švermova, Jesenského, Sládkovičova, Bakulíniho)
  • VMČ Likier (Horná, Dolná)

 

Aktívni občania, ktorí majú záujem angažovať sa vo veciach verejných v prospech svojho sídliska/miestnej časti sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky na sekretariáte primátora mesta do 31.1.2019. Prihlášku si môžete stiahnuť na www.hnusta.sk (príloha tohto článku) a po vyplnení doručiť na Mestský úrad v Hnúšti osobne, poštou na adresu Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa, alebo elektronicky na e-mail podatelna@hnusta.sk.

Kritériá pre členstvo vo Výbore mestských častí sú: aktívna a prínosná činnosť v danej mestskej časti, trvalý pobyt v meste Hnúšťa s prioritou v danej mestskej časti,  komunikatívnosť a iniciatívnosť pri riešení problémov občanov mestskej časti.

Členov výborov schváli Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti na svojom februárovom zasadnutí.


Príloha

Vytvorené: 14. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2019 12:56
Autor: Správca Webu