#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Typ: ostatné
šT V období od 1. februára do 27. júla 2024 bude prebiehať Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (SU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Štatistický úrad SR vybral do zisťovania 503 samospráv, medzi ktorými sa nachádza aj mesto Hnúšťa.

V období od 1. februára do 27. júla 2024 bude prebiehať Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (SU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Štatistický úrad SR vybral do zisťovania 503 samospráv, medzi ktorými sa nachádza aj mesto Hnúšťa. Zisťovania sa zúčastní viac ako 7-tisíc domácností. 

Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o prímoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení k krajinách EÚ. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ.

V priebehu pol roka vybrané domácnosti v meste Hnúšťa navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Vybrané domácnosti budú vopred oslovené listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. 

Všetky poskytnuté informácie a názory, v rámci zisťovania v domácnostiach, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR statistics.sk alebo na tel. čísle 048/4323287, 0905 880 401 - Ing. Mária Vozárová.


Vytvorené: 30. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2024 11:18
Autor: Správca Webu