#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Upozornenie na zákaz vypaľovania trávy

Typ: ostatné
znv súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, a to možným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania a nedbanlivosti upozorňujeme na dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z predpisov.

v súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, a to možným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v závislosti od suchého počasia s nízkym úhrnom zrážok, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb.

Plagát vypaľovanie 2022

        Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí občania uľahčujú  tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a v ich blízkosti. Nebezpečenstvo vzniku požiaru vytvára aj odhodená neuhasená cigareta a hlavne hra detí so zápalkami, ktoré sú častou príčinou požiarov.  

         Podľa rozboru požiarovosti za rok 2021 v okrese Rimavská Sobota, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote zasahovali pri 27 požiaroch v prírodnom prostredí, kde príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. Priame škody boli vyčíslené na 5 720 €. V jednom prípade bola fyzická osoba prichytená priamo pri vypaľovaní suchého trávnatého porastu a bola jej uložená sankcia.

         Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje občanov na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade porušenia zákazu vypaľovania trávnatých porastov právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 € a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 100 €.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch , kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, o poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !

         A na záver :

Ak ste svedkom porušenia zákona , mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158).

         Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

- bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t.č. 112 al. t.č. 150

- uviesť kde horí (presnú adresu, lokalitu), čo horí, kto volá a zostať na mieste

- ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, lopata atď.)

- poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej  ochrany

pp

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 21. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 2. 2022 14:43
Autor: Správca Webu