#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

V meste bude prebiehať celoplošná deratizácia

Typ: ostatné
.Mesto Hnúšťa bude v piatok 7.9.2018 od 09:00 hod. pokračovať v ďalšej fáze celomestskej deratizáciu verejných priestranstiev, ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov. Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat.

Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, skládkach komunálneho odpadu a pod. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami. Cieľom deratizácie je predchádzanie vzniku a šíreniu týchto ochorení.

Mesto Hnúšťa v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečuje deratizáciu všetkých verejných priestranstiev, sídlisk, mestských budov, kúpaliska, športovej haly, skládky komunálneho odpadu. Deratizáciu vykonáva firma Bábolna Bio Slovensko s.r.o, Lučenec, ktorá zabezpečí systematickú reguláciu škodcov počas zmluvne dohodnutého obdobia – jún 2018 – marec 2019.  Počas samotnej deratizácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi pracovníkov vykonávajúcich deratizáciu.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti a čo najlepšieho výsledku deratizácie odporúčame všetkým bytovým družstvám, bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území mesta Hnúšťa, ako aj vlastníkom bytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili svoju povinnosť v zmysle §51 ods. 1 písm. a) a §52 ods. 1 písm. k) zákona NRSR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie.

Vyzývame občanov, aby v prípade, ak zaregistrovali zvýšený výskyt hlodavcov na verejných priestranstvách a verejných pozemkoch, nám ho nahlásili na Oddelenie organizačné, vš. Vn. Spr., RP a PR na MsÚ Hnúšťa, 047/2028828.


Vytvorené: 3. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2018 10:07
Autor: Správca Webu